Til toppen

FactoryTalk Transaction Manager


Generelt
FactoryTalk Transaction Manager smelter sammen kontrollsystemer og databaser. Ingen programmering, kun konfigurasjon av hvilke data som skal utveksles, hvilken retning dataene skal gå og når dataflyten skal skje. FactoryTalk Transaction Manager er et robust og effektivt verktøy for integrasjon av data.

Lisenser
FactoryTalk Transaction Manager er lisensiert ut fra antall tag som skal utveksles med database.
Det er to varianter av FactoryTalk Transaction Manager:
Standard - alle komponenter/servicer i FactoryTalk Transaction Manger må installeres på samme maskin. Går kun opp til 5000 tags.
Professional - komponenter/servicer i FactoryTalk Transaction Manager kan distribueres på ulike maskiner.

Kontakt oss for priser og bestilling