Til toppen


 

Vårt ansvar - etikk og retningslinjer


Triple-S anerkjenner viktigheten av å respektere rettighetene til alle som er berørt av vår virksomhet, uansett hvor de befinner seg i verdikjeden vår. Dette inkluderer samfunnene der vi opererer, leverandører, partnere og kunder. 

For å legge grunnlaget for en bedre fremtid, er vi opptatt av å minimere vår påvirkning på miljøet gjennom ressursøkonomisering, reduksjon av avfall og utslipp, og fremme grønne initiativer både for oss selv og våre kunder. I tillegg til å være en partner i våre kunders bærekraftsreise har Triple-S egne prinsipper og retningslinjer tilknyttet etikk, miljø og likestilling.  

Vår forretningspraksis er bygget på åpenhet og ærlighet, og vi tar aktivt avstand fra enhver form for korrupsjon eller urettferdighet.  

For å støtte opp om våre verdier, har vi utviklet retningslinjer og prinsipper. Disse gjelder både for våre ansatte og våre leverandører. Retningslinjene og prinsippene våre kan du lese mer om her:  
 

Åpenhetsloven
Likestilling og mangfold i Triple-S
Triple-S Bærekraft
Triple-S Miljøpolicy
Etiske Retningslinjer for Triple-S ansatte
Etiske Retningslinjer for våre leverandører


Varslingsrutiner 

Vi verdsetter og respekterer alle som kan berøres av vår virksomhet. Derfor tilbyr vi en varslingsfunksjon som kan brukes av enhver, for å gjøre oss oppmerksom på situasjoner som ikke håndteres i tråd med våre verdier og etiske retningslinjer.  

For å sikre anonymitet for varslere, samarbeider vi med en ekstern partner, Whistle B.  

Følg lenken nedenfor for å komme til vår eksterne varslingsfunksjon. Der finner du mer informasjon og tilgang på flere språk.  

Her kan du varsle