Til toppen

Triple-S setter bærekraft i førersetet


Triple-S setter bærekraft i førersetet

De siste årene har vi i Triple-S vært på en bærekraftreise, som har vært både lærerik og interessant. Vi har gått igjennom og analysert vårt avtrykk og vårt bidrag til samfunnet og satt oss ut en kurs vi ønsker å jobbe etter fremover.

Triple-S’ forretningside er at vi «med unik kompetanse og teknologi skal vi levere lønnsomhet til industri og offentlig sektor for bærekraftig utvikling av samfunnet». Det betyr at vi ikke bare skal hjelpe kundene våre med å effektivisere og optimalisere deres virksomhet, men at vi ønsker at vi sammen skal jobbe frem løsninger som bidrar til en bedre fremtid. Vi ønsker å gi kundene våre de verktøyene de trenger for å redusere utslipp og forbedre deres miljøansvar. 

«Bærekraft handler først og fremst om det vi gjør og hvordan det påvirker samfunnet rundt oss. Våre leveranser støtter i stor grad opp om våre kunders bærekraftsmål, og det er viktig for oss» sier Eiliv Elvebakk, administrerende direktør i Triple-S.  

Utover samarbeidet med våre kunder og vårt indirekte bidrag gjennom deres prosjekter, er vi selvsagt også forpliktet til FNs bærekraftsmål, Agenda 2030. Vi tror på næringslivets rolle for å nå disse målene, og det er viktig for oss å sørge for at vår måte å jobbe på støtter opp om det. 

I Triple-S jobber vi etter strenge etiske retningslinjer og bestemmelsene i den nye åpenhetsloven, for å sikre at virksomheten vår driftes på en ansvarlig måte. Vi har også et varslingssystem som gir både ansatte og samarbeidspartnere muligheten til å rapportere bekymringer og uregelmessigheter.

Ved å være en pålitelig og ansvarlig partner, forplikter vi oss til å fremme bærekraft, miljøbevissthet og et etisk forretningsmiljø i alle aspekter av virksomheten.

Les mer om våre etiske retningslinjer, vår tilnærming til åpenhetsloven, vårt bærekrafts-løfte og bidrag til FNs Agenda 2030 på vår nye dedikerte bærekraft-side