Til toppen
logo


Automatisering

Automatisering er helt avgjørende for å ha en bærekraftig industri . Kontrollsystemer, frekvensomformere, motorstyringer og avansert programvare sørger for effektiv, forutsigbar og sikker drift av maskiner og prosesser.


Les mer
logo


Samarbeidende roboter

Samarbeidende roboter har mange egenskaper som gjør de svært attraktive, både for typiske industri bedrifter, men også for bransjer og selskaper som tidligere ikke har sett på robotteknologi. Kosteffektivitet og kort tilbakebetalingstid er viktige stikkord.


Les mer
logo


Industrielle nettverk

Industrielle nettverk fremstår i dag som selve nervesystemet i en moderne industriell virksomhet. Et stabilt og sikkert nettverk er en forutsetning for at man skal lykkes med digitalisering med mål om en effektiv og lønnsom drift.


Les mer
logo


Cyber Security

Cyber Security i den operasjonelle delen av en virksomhet kaller vi OT-sikkerhet. Dersom OT-sikkerheten ikke ivaretas vil dette være en stor risiko med tanke på utilsiktet nedetid i produksjon, tap av intellektuell eiendom og redusert omdømme.


Les mer
logo


Digitalisering

Med stadig større krav til fortjeneste fra aksjonærer og bedre pris og kvalitet fra forbrukerne, er produksjonsbedrifter nødt til å finne nye måter å effektivisere på. Ved å bruke teknologien til å digitalisere prosessene i produksjonen kan man i større grad hente ut potensialet som ligger i egen verdikjede.


Les mer
logo


Lær mer om Industri 4.0

Vi har sansen for å gjøre ting enkelt, jordnært og praktisk. Derfor tenker vi at Industri 4.0 først og fremst handler om samspillet mellom menneske og teknologi og det å ta i bruk teknologi for å skape verdi.


Les mer

 

 

Hvordan jobber vi?

Vårt dedikerte team jobber sammen med en rekke partnere innenfor  ulike bransjer og disipliner. Vi har sterke bånd til dyktige systemintegratorer, maskinbyggere og tavlebyggere. Sammen realiserer vi Industri 4.0-visjonen for norsk industri og offentlig sektor. 

 

Hvorfor Triple-S?

Vi tilbyr teknologi fra verdensledende produsenter i det norske markedet. Ved å kombinere dette med vår egen kompetanse og dyktige partnere, er vi klare til å løse din utfordring!

 

Industri 4.0-foredrag

Industri 4.0-foredrag

Jeg holder foredrag for deg og din bedrift

Les mer... 

Har du fått med deg disse webinarene?