Til toppen


 

KVALITET


Kvalitet i våre leveranser og fokus på kundetilfredshet er viktig for oss. Vi oppfordrer deg som kunde til å gi oss tilbakemelding på hva vi gjør bra og hva vi kan gjøre bedre.

Vi er ikke perfekte, men vi har et klart mål om å bli bedre og gi deg som kunde en god opplevelse.

Vårt kvalitets- og ledelsessystem er sertifisert av DNV GL i henhold til ISO 9001:2015.


KVALITETSPOLITIKK

Vi skal levere kvalitet i alle våre kjerneprosesser fra marked til salg, leveranse og ettermarked. Dette skal vi oppnå gjennom et velutviklet kvalitetssystem med fokus på kontinuerlig forbedring.  

Vår kvalitetspolitikk er definert ut fra våre kunders krav og forventninger til oss i våre kjerneprosesser, og er brutt ned i tydelige mål som overvåkes og følges opp.
 

Marked

  • Vi skal være synlige og søkbare på internett og sosiale medier
  • Vår informasjon skal være lett tilgjengelig
  • Våre markedsaktiviteter og informasjon skal gi verdi for våre kunder

Salg

  • Vi skal levere gode tekniske og kommersielle løsninger
  • Vi skal respondere til avtalt tid, være tilgjengelige, og svare raskt på henvendelser fra våre kunder


 

Leveranse

  • Vi skal levere våre produkter og tjenester ihht. avtale (tid, pris og kvalitet)
  • Vi skal yte god informasjon om eventuelle endringer i leveranse (tid, pris og kvalitet)

Ettermarked

  • Vi skal respondere til avtalt tid
  • Saker skal løses raskt og effektivt
  • Vi skal være proaktive og informere godt underveis i saksbehandlingen

 

 

Her kan du se vårt ISO 9001 sertifikat
Triple-S ISO-9001 Sertifikat ENG.pdf
Triple-S ISO-9001 Sertifikat NO.pdf