Til toppen


 

Vårt bærekraftsløfte og bidrag til FNs agenda 2030


Med unik kompetanse og teknologi skal vi levere lønnsomhet til industri og offentlig sektor for bærekraftig utvikling av samfunnet. Vi bruker vår kompetanse til å veilede og hjelpe våre kunder til å ta i bruk teknologi for en mer bærekraftig produksjon av varer på tvers av ulike bransjer: 

Bærekraftig drift 

Gjennom tilbud av gode industrielle løsninger for Automasjon, IIoT og Cyber Security, bidrar vi til våre kunders omstilling og utvikling for å skape bærekraftige selskaper. Vi bidrar også til å bedre våre kunders arbeidsmiljø ved å levere løsninger for maskin- og prosessikkerhet, noe som vil sikre god helse hos ansatte. 

Bærekraftig selskap 

Med spesiell oppmerksomhet mot likestilling, mangfold og miljø i våre retningslinjer og prinsipper, ønsker vi å skape en attraktiv arbeidsplass og en bærekraftig bedrift. 

Bærekraftig leverandørkjede 

Gjennom oppfølging av miljø og arbeidsvilkår i leverandørkjeden fremmer vi også bærekraft hos våre leverandører, som igjen ivaretar en ansvarsfull produksjon.   


Vi er en del av Addtech konsernet og følger Addtechs bærekraftsmodell (se bildet under). Ønsker du å lese mer om dette kan du se vår felles bærekraftsrapport og KPI'er.