Til toppen


 

Fjerntilgang til operasjonell teknologi (OT)

 

Fjerntilgang til frittstående maskiner og utstyr

I denne kategorien finner du løsninger som er spesielt godt egnet for maskinbyggere. Som en del av et moderne servicekonsept vil fjerntilgang til maskiner ha stor betydning både for produsent og sluttkunde.  Rask respons når noe går galt er avgjørende for å opprettholde drift og kontinuitet og kan spare store summer i form av redusert nedetid på maskiner og utstyr. En god løsning for fjerntilgang vil også bidra til bedriftens bærekraftsregnskap med reduksjon i antall reiser (redusert utslipp av CO2), samt spare ansattes tid.

Triple-S tilbyr flere ulike løsninger for fjerntilgang til frittstående maskiner og utstyr.  Basert på dine behov kan vi hjelpe deg å finne riktig løsning i forhold til de krav du har.  Alle våre løsninger setter sikkerhet i fokus og vi hjelper deg med nødvendig dokumentasjon.

HMS eWon Cosy+ 

Prosoft Technology PLX35 / ICX35
Rockwell Automation Stratix 4300

Fjerntilgang til produksjonssystemer

Har du ansvaret for å styre tilgangen til ulike maskiner i din produksjon er det viktig at du som eier har god oversikt over hvem som har tilgang til hva og ikke minst når.  I mange virksomheter eksisterer det flere parallelle løsninger for fjerntilgang. Ofte har leverandører selv konfigurert opp løsningene og det finnes ingen oversikt eller kontroll. Dette eksponerer de industrielle systemene for en stor risiko.  Sikker fjerntilgang til produksjonssystemer (OT) er et av de viktigste tiltakene du kan iverksette for å redusere risiko for cyberangrep i OT.
 
Triple-S leverer løsning for sikker fjerntilkobling til OT fra Claroty.  Vi har gjennom de siste årene levert Claroty løsningen til en rekke virksomheter, fra små fabrikker med en lokasjon opp til multinasjonale selskap med over 100 fabrikker over hele verden.  Løsningen er skalerbar og ivaretar de anbefalinger som settes i IEC-62443 samt kravene i NIS2.

Claroty Secure Remote Access (SRA) er utviklet spesielt for tilgang til OT.  Når uhellet først er ute, produksjonen står stille og spesialkompetansen er langt unna er det viktig å ha en løsning som er enkel å administrere og som samtidig ivaretar full sikkerhet.  Nye personer bør derfor kunne gis tilgang uten at IT personell må inn å konfigurere brannmursregler.  Løsningen kan administreres av operatøren på anlegget slik at stopptiden blir minimert.

Claroty Secure Remote Access (SRA) reduserer risiko ved å gi eksterne og interne brukere et felles grensesnitt for tilkobling til industrielle kontrollsystemer og nettverk. Grensesnittet er samtidig helt frakoblet det interne nettverket. Claroty SRA sørger for passord håndtering, autentisering og tilgangskontroll for alle sesjoner. Du kan selv overvåke og kontrollere hver enkelt sesjon i detalj.

Med Claroty SRA kan du selv bestemme hvilke deler av ditt miljø den enkelte bruker skal ha tilgang til. Du styrer også når tilgangen skal være aktiv og ved behov kan du slå på video opptak for kritiske tilganger.  Slik får du full kontroll og forhindrer utilsiktede hendelser og eksponering av dine mest verdifulle systemer.

Les mer om Claroty SRA
 


Kundeuttalelse
 

"Claroty SRA reduserer risikoen for at uvedkommende får tilgang til våre produksjonssystemer via fjerntilgang. Bruk av fjerntilgang, spesielt i disse tider, blir mer og mer viktig. Men vi må ha kontroll, og det må være sikkert – det får vi med Claroty SRA!" 
 

- Torfinn Utne, IT-sjef i Norsk Kylling

 


 

Ta kontakt med oss - vi kan hjelpe deg!
 


 

Knut-Erik Tovslid
Knut-Erik Tovslid
Head of Network & Cyber Security
Tormod Sæther
Tormod Sæther
Senior Solution Architect Network & Cyber Security