Til toppen

ProSoft Gateways


ProSoft Technology tilbyr en rekke gatewayer som løser kommunikasjon mellom ulike protokoller og utstyr.

PLX30 serien av gatewayer er en kosteffektiv løsning for å koble små og mellomstore kontrollsystemer med Ethernet/IP og Modbus TCP/IP til Modbus seriell, Siemens Industrial Ethernet eller ASCII