Til toppen

FactoryTalk Historian SE


Generelt
FactoryTalk Historian Site Edition (SE) er en plattform for å lagre og fremvise sanntids prosess- og produksjonsdata. Plattformen lagrer komplekse produksjonsdata i en sentralisert database og gir tilgang til ytelsesparametre fra et enkelt produksjonsavsnitt til en produksjonslinje og på tvers av virksomheten.
Systemet benytter standard grensesnitt og har et automatisert konfigurasjonsgrensesnitt mot Logix plattformen.

Lisenser
FactoryTalk Historian SE er lisensert ut fra antall tag som skal logges fra kontrollsystemet. Lisensene er akkumlative, dvs. at antall tag kan økes i takt med behovet. FactoryTalk Historian SE lisens inkluderer 1stk FactoryTalk VantagePoint server lisens og 1stk navngitt bruker lisens (named user).

Kontakt oss for priser og bestilling