Til toppen

Studio 5000 Logix Designer


Generelt
Studio 5000 samler engineering og design verktøy i et felles brukermiljø.

Studio 5000 Logix Designer er en videreutvikling av RSLogix 5000 og blir brukt for å programmere Logix plattformen innenfor diskret-, prosess-, batch-, motion-, sikkerhet- og drive applikasjoner. 

Lisenser
Studio 5000 Logix Designer er lisensiert ut fra hvilken funksjonalitet og evt. hvilke tilleggsapplikasjoner som ønskes. Det er tre typer av Studio 5000: Lite, Standard og Professional. Du kan velge om du vil kjøpe lisens (Perpetual) eller abonnere på den (Subscription).

Fra og med august 2020 bestilles Studio 5000 lisenser på ny måte. Under er priser for lisensene, kontakt oss ved bestilling

 

  Årlig kostand Engangskostnad
Studio 5000 Lite    
Subscription (abonnnement)  kr             6 523,50  kr                         -  
Perpetual With Maintenance (kjøp med support)  kr             3 172,50  kr          15 900,00
Add-On: Studio 5000 PhaseManager  kr             4 845,00  kr          16 950,00
Add-On: Studio 5000 SequenceManager  kr             4 845,00  kr          17 700,00
Add-On: RSLogix 500 Professional  kr             4 725,00  kr                         -  
Add-On: RSLogix 5 Proffesional  kr             4 725,00  kr                         -  
Add-On: Sim Interface Developer 1yrSub S/W  kr             4 665,00  kr          11 670,00
Add-On: RSNetworx Boundle  kr             5 175,00  kr          13 410,00
24x7 support (Added to annual cost)  kr             1 621,50  kr             1 582,50
Software media  kr                717,00  kr                         -  
     
Studio 5000 Standard    
Subscription (abonnnement)  kr          10 740,00  kr                         -  
Perpetual With Maintenance (kjøp med support)  kr             5 310,00  kr          10 740,00
Add-On: Studio 5000 Logix Emulate  kr             4 845,00  kr          11 850,00
Add-On: Studio 5000 GuardLogix Safety Editor  kr             4 845,00  kr          10 725,00
Add-On: Studio 5000 Structured Text Editor  kr             4 845,00  kr             8 790,00
Add-On: Studio 5000 SEQ Function Chart Editor  kr             4 845,00  kr             8 790,00
Add-On: Studio 5000 FBD Editor  kr             4 845,00  kr          11 025,00
Add-On: Studio 5000 PhaseManager  kr             4 845,00  kr          16 950,00
Add-On: Studio 5000 SequenceManager  kr             4 845,00  kr          17 700,00
Add-On: RSLogix 500 Professional  kr             4 725,00  kr                         -  
Add-On: RSLogix 5 Proffesional  kr             4 725,00  kr                         -  
Add-On: Sim Interface Developer 1yrSub S/W  kr             4 665,00  kr          11 670,00
Add-On: Full Pack  kr          11 190,00  kr          29 100,00
Add-On: RSNetworx Boundle  kr             5 175,00  kr          13 410,00
Add-On: Multi-Language Pack: ST, SFC, FBD  kr             6 750,00  kr          17 550,00
24x7 support (Added to annual cost)  kr             2 700,00  kr             2 655,00
Software media  kr                717,00  kr                         -  
     
Studio 5000 Proffesional    
Subscription (abonnnement)  kr          23 895,00  kr                         -  
Perpetual With Maintenance (kjøp med support)  kr          11 190,00  kr          60 000,00
Add-On: RSLogix 500 Professional  kr             4 725,00  kr                         -  
Add-On: RSLogix 5 Proffesional  kr             4 725,00  kr                         -  
Add-On: Sim Interface Developer 1yrSub S/W  kr             4 665,00  kr          11 670,00
24x7 support (Added to annual cost)  kr             6 015,00  kr             5 595,00
Software media  kr                717,00  kr                         -  
     
Studio 5000 Legacy (Versions before V20.05)    
Subscription  kr          28 665,00  kr                         -  
Perpetual With Maintenance  kr          14 895,00  kr          74 550,00
24x7 support (Added to annual cost)  kr             7 185,00  kr             7 455,00
Software media  kr                717,00  kr                         -