Til toppen

Fotoceller


Fotoceller bruker en lysstråle for å detektere nærvær/fravær av et objekt. Denne teknologien er et ideelt alternativ til induktive sensorer når det er lang avstand til objektet eller at objektet ikke er av metall.
Allen-Bradley fotoceller benyttes i applikasjoner innenfor material håndtering, pakking, mat produksjon osv.