Til toppen


 

Overvåkning av OT-nettverk

 

Innsikt i industrielle kontrollsystemer er en forutsetning for å kunne beskytte seg tilstrekkelig mot eksterne og interne trusler. Selv om du har etablert en høy grad av nettverkssikkerhet i produksjon, er du helt avhengig av å se hva som foregår av trafikk. Målrettede angrep mot OT miljø vil ofte foregå ved at angriper orienterer seg i dine systemer og tar seg god tid før selve angrepet kommer. Det er derfor viktig å overvåke og oppdage uønsket trafikk i nettet på et tidlig tidspunkt.

Kjennskap til industriellt utstyr og ikke minst industrielle protokoller er det som kjennetegner gode systemer for OT sikkerhet.

 

Vi løser overvåkning ved å bruke
 

image

CLAROTY - En anerkjent industriell løsning som er laget for overvåkning av OT miljø. Claroty gir en dyptgående innsikt og viser sårbarheter og sammenhenger du ikke var klar over. Claroty støtter de fleste OT protokoller og utstyr.

 

Vil du se hva Claroty løsningen kan gjøre for deg?

Da anbefaler vi en "Proof of Concept" installasjon i ditt miljø. Dette innebærer:

  • Noen enkle forberedelser før vi kommer
  • Vi har Claroty løsningen ferdig installert
  • En dag med installasjon i ditt miljø, samt gjennomgang av løsningen
  • Ukentlig oppfølging i evalueringsperioden med våre eksperter
  • Sluttmøte med gjennomgang og konklusjon

Flere kunder har fått mange aha-opplevelser når de har testet Claroty. Det er kanskje ikke så rart når de for første gang har fått synlighet inn i sitt OT-nettverk.

En "Proof of Concept" installasjon gir nyttig kunnskap for videre beslutningsprosess og eventuell investering. 

 
Her forteller vi mer om Claroty
 


 


 


Prat med oss - vi kan hjelpe deg!
 

Knut-Erik Tovslid
Knut-Erik Tovslid
Head of Network & Cyber Security
Tormod Sæther
Tormod Sæther
Senior Solution Architect Network & Cyber Security