Til toppen


 

ANALYSE AV PRODUKSJONSUTSTYR

 

 • Har du en nøyaktig og detaljert oversikt over eksisterende automasjonsutstyr som er benyttet i prosessen, på en produksjonslinje eller i hele virksomheten?


Vi tilbyr en analyse av produksjonsutstyr som gir verdifull informasjon om automasjonsutstyret som er installert. 

En slik analyse kan hjelpe deg med å:

 • redusere kostnader ved å identifisere og eliminere overflødige reservedeler, noe som kan bidra til å forbedre avkastning på netto eiendeler
 • øke oppe tiden ved å sikre at kritiske reservedeler er på plass for å sikre produksjon og preventivt vedlikehold.
 • identifisere og redusere risiko forbundet med utfasing av eldre utstyr.

Rapport fra analysen inneholder:

 • Detaljerte utstyrsrapporter på anlegget, plassering, avdeling, linje, panel og katalognummer
 • MTBF (Mean Time Between Failure) data
 • Identifisering av kritiske deler, inkludert overflødig, utilstrekkelige og utdaterte reservedeler
 • Eksisterende lagerhold og ikke minst anbefalinger om hva som bør være på lager
 • Oppsummering av kostnadene for dagens reservedelslager
 • Anbefalte erstatninger for foreldet automasjonsutstyr
 • Anbefalinger for utbedring og eventuelle ombygninger for å sikre best mulig oppetid