Til toppen


 

ANALYSE AV PRODUKSJONSUTSTYR

 

Har du en nøyaktig og detaljert oversikt over eksisterende automasjonsutstyr som er benyttet i prosessen, på en produksjonslinje eller i hele virksomheten?


Vi tilbyr en analyse av produksjonsutstyr som gir verdifull informasjon om automasjonsutstyret som er installert. Tjenesten kalles IBE (Installed Base Evaluation) og er utviklet av Rockwell Automation. Tjenesten har følgende steg:

 1. Innsamling av data. Alle aktuelle el-skap/tavler åpnes og utstyret registreres med informasjon om plassering, avdeling, linje, skap/tavle og produktnummer. 
   
 2. Bearbeiding og analyse av data. Det registrerte utstyret verifiseres opp mot en sentral database som inneholder informasjon om flere millioner ulike produkter fra en rekke produsenter.
   
 3. Presentasjon av funn. I en detaljert rapport blir livssyklusstatus, kritiske deler, utdaterte reservedeler, anbefalte erstatninger osv. presentert.

Rapport fra analysen inneholder:

 • Detaljerte utstyrsrapporter på anlegget, plassering, avdeling, linje, panel og katalognummer
 • MTBF (Mean Time Between Failure) data
 • Identifisering av kritiske deler, inkludert overflødig, utilstrekkelige og utdaterte reservedeler
 • Eksisterende lagerhold og ikke minst anbefalinger om hva som bør være på lager
 • Oppsummering av kostnadene for dagens reservedelslager
 • Anbefalte erstatninger for foreldet automasjonsutstyr
 • Anbefalinger for utbedring og eventuelle ombygninger for å sikre best mulig oppetid

 

Data fra analysen blir tilgjengelig i en digital portal og vil gi et godt beslutningsgrunnlag for videre arbeid med oppgradering og modernisering.