Til toppen
Analyse av produksjonsutstyr

Vi gir deg en nøyaktig og detaljert oversikt over eksisterende automasjonsutstyr som er benyttet i en prosess, på en produksjonslinje eller i hele virksomheten. Dette er fundamentet for å jobbe videre med risikoreduserende tiltak og øke oppetid.


 

Få oversikt

Første bud er å kartlegge hva du har. Vår unike tjeneste gir deg en strukturert oversikt over alt automasjonsutstyr du har i produksjon med tilhørende status for livsyklus.

Reduser risiko

Når du vet hva du har, kan du utføre flere aktiviteter for å redusere risiko. Bruk bedriftens kunnskap om hva som er kritisk for å legge en plan for oppgradering av utdatert utstyr, verifiser at dere har backup av alle 'smarte' enheter osv.


Vi tilbyr en analyse av produksjonsutstyr som gir deg verdifull informasjon. Tjenesten kalles IBE (Installed Base Evaluation) og er utviklet av Rockwell Automation. Tjenesten har følgende steg:

 1. Innsamling av data. Alle aktuelle el-skap/tavler åpnes og utstyret registreres med informasjon om plassering, avdeling, linje, skap/tavle og produktnummer. 
   
 2. Bearbeiding og analyse av data. Det registrerte utstyret verifiseres opp mot en sentral database som inneholder informasjon om flere millioner ulike produkter fra en rekke produsenter.
   
 3. Presentasjon av funn. I en detaljert rapport blir livssyklusstatus, kritiske deler, utdaterte reservedeler, anbefalte erstatninger osv. presentert.

Rapport fra analysen inneholder:

 • Detaljerte utstyrsrapporter på anlegget, plassering, avdeling, linje, panel og katalognummer
 • Identifisering av kritiske deler, inkludert overflødig, utilstrekkelige og utdaterte reservedeler
 • Eksisterende lagerhold og ikke minst anbefalinger om hva som bør være på lager
 • Anbefalte erstatninger for foreldet automasjonsutstyr
 • Anbefalinger for utbedring og eventuelle ombygninger for å sikre best mulig oppetid

 

Data fra analysen kan leveres som en vanlig rapport eller gjøres tilgjengelig i en digital portal (krever abonnement). Dataene vil gi et godt beslutningsgrunnlag for videre arbeid med oppgradering og modernisering.