To top
Analyse av produksjonsutstyr

Vi gir deg en nøyaktig og detaljert oversikt over eksisterende automasjonsutstyr som er benyttet i en prosess, på en produksjonslinje eller i hele virksomheten. Dette er fundamentet for å jobbe videre med risikoreduserende tiltak og øke oppetid.


 

Få oversikt

Første bud er å kartlegge hva du har. Vår unike tjeneste gir deg en strukturert oversikt over alt automasjonsutstyr du har i produksjon med tilhørende status for livsyklus.

Reduser risiko

Når du vet hva du har, kan du utføre flere aktiviteter for å redusere risiko. Bruk bedriftens kunnskap om hva som er kritisk for å legge en plan for oppgradering av utdatert utstyr, verifiser at dere har backup av alle 'smarte' enheter osv.

 

 • Har du en nøyaktig og detaljert oversikt over eksisterende automasjonsutstyr som er benyttet i prosessen, på en produksjonslinje eller i hele virksomheten?


Vi tilbyr en analyse av produksjonsutstyr som gir verdifull informasjon om automasjonsutstyret som er installert. 

En slik analyse kan hjelpe deg med å:

 • redusere kostnader ved å identifisere og eliminere overflødige reservedeler, noe som kan bidra til å forbedre avkastning på netto eiendeler
 • øke oppe tiden ved å sikre at kritiske reservedeler er på plass for å sikre produksjon og preventivt vedlikehold.
 • identifisere og redusere risiko forbundet med utfasing av eldre utstyr.

Rapport fra analysen inneholder:

 • Detaljerte utstyrsrapporter på anlegget, plassering, avdeling, linje, panel og katalognummer
 • MTBF (Mean Time Between Failure) data
 • Identifisering av kritiske deler, inkludert overflødig, utilstrekkelige og utdaterte reservedeler
 • Eksisterende lagerhold og ikke minst anbefalinger om hva som bør være på lager
 • Oppsummering av kostnadene for dagens reservedelslager
 • Anbefalte erstatninger for foreldet automasjonsutstyr
 • Anbefalinger for utbedring og eventuelle ombygninger for å sikre best mulig oppetid

 

Data fra analysen kan leveres som en vanlig rapport eller gjøres tilgjengelig i en digital portal (krever abonnement). Dataene vil gi et godt beslutningsgrunnlag for videre arbeid med oppgradering og modernisering.