To top

Triple-S støtter Stovner Rockefabrikk


Triple-S støtter Stovner Rockefabrikk

På bildet: Atle Borgeteien - leder av Stovner Rockefabrikk (t.v.) og Markus Vik - Stovner Rockefabrikk. 

Like før påske hadde vi gleden av å overlevere årets julegave som denne gang gikk til Stovner Rockefabrikk. Vår gave var et flott mikrofonsett som kan brukes til innspilling av musikk.

Stovner Rockefabrikk er et byomfattende musikkhus for barn og unge i Oslo kommune og gir unge mennesker en møteplass for musikalske uttrykk, mestring, kreativitet og samhold. Med et helt eget hus, tilpasset med øvingslokaler, studioer og scene bemannet med dyktige instruktører og trygge ungdomsarbeidere, har det røde huset på Stovner vært et kjært tilholdssted for musikkglad ungdom fra hele Oslo i tre tiår.

«Vi i Triple-S er glade for å kunne støtte vårt nærmiljø og spesielt arbeid som er rettet mot barn og unge. Det har vært fint å få innsikt i arbeidet som skjer på Rockefabrikken og få muligheten til å besøke dette flotte huset med engasjerte ansatte.» sier Eiliv Elvebakk, Administrerende direktør i Triple-S.


Eiliv overrekker gaven til Markus Vik.