To top

Triple-S blir autorisert tjeneste leverandør for Rockwell Automation


Triple-S blir Rockwell Automation Service Provider

På bildet: Alexander Krokvik Rostom (t.v.) fra Triple-S, Eiliv Elvebakk fra Triple-S og Rebecca Ball fra Rockwell Automation.


Triple-S har nylig gjennomgått opplæring for å bli en autorisert leverandør av tjenester fra Rockwell Automation i det norske markedet.
Rockwell Automation sine tjenester er spesielt rettet mot sluttkunder og har som hensikt å hjelpe kundene med kompetanse heving, identifisere og redusere risiko og øke produktivitet. Ett eksempel på en slik tjeneste er "Installed Base Evaluation" hvor livssyklusstatus blir kartlagt for alt automasjonsutstyr. Denne tjenesten er Triple-S allerede godt i gang med å levere i markedet, du kan lese mer om den her: Analyse av produksjonsutstyr

Tjenestene utføres av Triple-S ressurser eller i nært samarbeid med Rockwell Automation.

"Vi takker for tilliten og gleder oss over at samarbeidet med Rockwell Automation nå også inkluderer tjenester. Dette gjør at vi i enda større grad kan skape verdi for kundene våre" sier Eiliv Elvebakk, administrerende direktør i Triple-S.