Til toppen

Triple-S skal levere sikker fjerntilkobling til Oslo Kommune


Triple-S skal levere sikker fjerntilkobling til Oslo Kommune

Triple-S signerte nylig kontrakt med Oslo Kommune – Renovasjons- og gjenvinningsetaten (REG), som innebærer at vi skal levere sikker fjerntilkobling til tre av etatens produksjonsanlegg. 

Renovasjons- og gjenvinningsetaten har ansvaret for å samle inn og håndtere husholdningsavfall i Oslo. Etaten tømmer 115 000 avfallsbeholdere fra nesten 350 000 husholdninger hver uke, og drifter kommunens anlegg for sortering og etterbehandling av avfallet. 

Triple-S har fått i oppdrag å levere en løsning for sikker fjerntilkobling til tre av anleggene i kommunen. Løsningen som skal brukes i prosjektet er Claroty Secure Remote Access (SRA). Claroty er utpekt av analysebyrået Forrester som en av de ledende leverandørene av sikkerhetsløsninger for industrielle kontrollsystemer. Claroty SRA møter dessuten kravene til fjerntilkobling som settes i standarden IEC 62443 – Cybersikkerhet for industrielle automasjons- og kontrollsystemer. 

«Med tanke på dagens risikobilde er det å ha kontroll på tilkoblingene til OT-systemene et høyst aktuelt tema, og å få på plass en løsning av denne typen er et av de viktigste sikkerhetstiltakene du kan gjøre for å senke risiko i produksjonen. Vi gleder oss til å komme i gang med prosjektet» sier Knut-Erik-Tovslid, Head of Network & Cyber Security i Triple-S. 

Prosjektet skal i gang høsten 2022. 

Om Triple-S
Triple-S hjelper sine kunder med å bli mer effektive, lønnsomme og klare for fremtiden. Dette gjør vi ved å tilby kompetanse og teknologi innen områdene automasjon, industrielle nettverk, Cyber Security og digitalisering. Vårt dedikerte team samarbeider med flere partnere innen ulike bransjer og fagområder. Vi har sterke bånd til dyktige systemintegratorer, maskinbyggere og tavlebyggere. Sammen realiserer vi Industri 4.0-visjonen for norsk industri og infrastruktur.

Kontakt
Head of Network & Cyber Security – Knut-Erik Tovslid
knut.erik.tovslid@triple-s.no
www.triple-s.no