Til toppen


 

Oslo Kommune har i dag to vannbehandlingsanlegg; ett på Skullerud og ett på Oset ved Maridalsvannet. Oset forsyner Oslos innbyggere med 90 % av det totale vannforbruket og Skullerud forsyner Oslo øst med de resterende 10 %. De som får vann fra Skullerud er folk som bor på Nordstrand, Holmlia, Lambertseter og Brannfjell, samt Ski kommune. 

Anlegget på Skullerud ble i 2007 oppgradert med et nytt prosesskontrollsystem og full kontrollromsløsning. Det ble satt krav til full produksjon under hele prosjektet. Triple-S hadde prosjektansvaret og benyttet Guard Automation som sin samarbeidspartner og utførende i prosjektet. Systemet er basert på et integrert prosesskontrollsystem fra Rockwell Automation. Tilsvarende løsning er også benyttet på Oset.
 

Skullerud vannrenseanlegg