Til toppen


 

Om Remmendalen renseanlegg

Da Halden kommune måtte utbedre kloakkrensingen for å møte nye utslippskrav, bestemte de seg for å gjøre det skikkelig. Resultatet ble Remmendalen renseanlegg – et fremtidsrettet og toppmoderne anlegg med både driftssikkerhet, personsikkerhet og miljøprofil i verdensklasse. Renseanlegget sto klart i februar 2018, etter 2,5 år med ombygging av kommunens gamle anlegg fra 1979. Guard Automation og Triple-S har levert kontrollsystemet til renseanlegget. Det nye anlegget er bygget for å takle en forventet befolkningsvekst og for å tilfredsstille stadig strengere krav til utslipp. Det er også et enestående bevis på at man med moderne arkitektur og nyteknologisk miljøsatsing kan gå fra et veldig dårlig utgangspunkt til funksjonelle og visuelle høyder.
 

Bakgrunn

Gjenoppliving av Iddefjorden har vært et viktig tema i Halden siden fjorden ble erklært biologisk død på 70-tallet. Kilden til den kraftige forurensingen var hovedsakelig utslipp fra treforedlingsindustrien og kloakksystemet i området. Etter at det ble iverksatt store tiltak mot fabrikkene og bygd et nytt renseanlegg i 1979, har fjorden sakte men sikkert kommet tilbake til liv. Samtidig har utslippskravene blitt stadig strengere, og Haldens innbyggere stadig flere. For å kunne møte de nye rensekravene til utslipp fra en voksende befolkning, begynte Halden kommune prosessen med å bygge opp et nytt og toppmoderne renseanlegg. Med seg på laget fikk de blant andre Guard Automation og Triple-S.  


Løsning

Nye Remmendalen renseanlegg sto klart i februar 2018 og har en kapasitet på hele 42 000 innbyggere. Det betyr at at kommunen kan ha en kraftig befolkningsvekst uten å måtte bygge ut anlegget. I tillegg til de tradisjonelle mekaniske og kjemiske renseprosessene, har det nye anlegget fått biologiske renseprosesser, noe som gir mange miljømessige fordeler. Ikke bare bidrar det til betydelig reduserte utslipp i Iddefjorden, men det gjør også renseanlegget selvforsynt med elektrisitet. I tillegg er det lagt til rette for at anlegget skal kunne forsyne nybygg i nærområdet med fjernvarme. Renseanlegget produserer dessuten ren gjødsel til bøndene – i ekte gjenbruksånd.


Et redundant kontrollsystem fra Rockwell Automation holder hjulene i gang
For å få alle prosessene på anlegget til å samhandle – og gå mest mulig av seg selv – fikk Halden kommune hjelp av Guard Automation til å programmere et Allen-Bradley redundant kontrollsystem, levert av Triple-S. Og når man håndterer kloakken fra en hel kommune, er all nedetid kritisk, noe som setter høye krav til driftssikkerheten. 

«Selv om kontrollsystemet sørger for at prosessene går av seg selv, vil man alltid trenge kontinuerlig overvåking av et anlegg hvor det ikke er mulig å ha 100 prosent kontroll på hva som kommer inn. Å tilrettelegge for at operatørene enkelt kan bryte inn og justere verdier eller kontrollere alarmer – enten de er på anlegget eller hjemme – er derfor også et viktig ledd i driftssikkerheten», forklarer Cato Bratland, prosjektingeniør i Guard Automation.


Et skreddersydd grensesnitt for de som faktisk jobber der
For Svein-Erik Antonsen, fagansvarlig for automasjon ved Remmendalen renseanlegg, var det spesielt viktig å gjøre anlegget brukervennlig for de som jobber der. 


Svein-Erik Antonsen, fagansvarlig for automasjon ved Remmendalen renseanlegg. Foto: Halden Arbeiderblad

«Når man jobber med sånne som Guard Automation og Triple-S – ja, man kan vel kanskje kalle de litt nerdete – så vet man at de er kjempegode på det tekniske og digitale. Men for oss som skal jobbe her, er det like viktig at alt er enkelt og logisk bygd opp», sier Antonsen.

Derfor ble det viktig for Antonsen og Bratland å diskutere de beste løsningene grundig, før Bratland og Guard Automation ble enige med Triple-S om hvilke produkter og komponenter som ville passe best. 

«Kontrollsystemet er satt sammen av Triple-S sine produkter, mens vi programmerer det og skreddersyr grensesnittet opp mot operatørene på anlegget. For å finne de beste løsningene har vi hatt et tett samarbeid fra start til slutt, både med kunden og Triple-S. Vi er alltid opptatt av at kunden skal være med på å forme resultatet», sier Bratland. 


Egen sikkerhets-PLS garanterer for personsikkerheten 
Halden kommune har ikke bare hatt et stort fokus på miljø og driftssikkerhet, men også på personsikkerhet. Derfor har Guard Automation integrert en egen Allen-Bradley sikkerhets-PLS fra Triple-S. En sikkerhets-PLS er en kontroller med bare én ting på hjernen: å overvåke systemet for feil og farer. 

«Nå har vi nødstoppbrytere på alle viktige plasser på anlegget, så det er bare å trykke på en bryter hvis noe oppstår. Signalene fra bryteren aktiverer sikkerhets-PLS-en, som sørger for at maskinene stopper opp på en trygg måte», forteller Antonsen.
 

Resultater

Halden kommune har fått et anlegg som kan rense utslippene til 42 000 haldensere på en måte som tilfredsstiller de strengeste kravene til utslipp. Med et redundant kontrollsystem fra Triple-S har de fått et renseanlegg som i stor grad går av seg selv og varsler operatørene når det trenger assistanse. Samtidig har operatørene enkel og brukervennlig tilgang til systemet, gjennom skjermer og kontrollpaneler med skreddersydd grensesnitt fra Guard Automation. Analyseverktøyet i kontrollsystemet kan fore driftslederne med informasjon som gjør at de kan drive enda smartere, og hvis operatørene trenger hjelp, kan Guard Automation assistere gjennom fjerntilkobling. Kontrollsystemet er dessuten svært fleksibelt, ved at enkeltkomponenter kan byttes ut etter hvert som teknologien utvikler seg. På den måten vil renseanlegget fortsette å være moderne også i fremtiden. 

Antonsen og resten av teamet ved Remmendalen renseanlegg er godt fornøyd med resultatet. 

«Vi er kjempefornøyde! De rundene vi har hatt sammen på anlegget for å finne de beste løsningene, har vært viktige og veldig bra. Samarbeidet har vært helt genialt!»

Det nye anlegget ble nylig nominert til årets bygg i Halden. Og det er ikke bare på utsiden at anlegget har fått et estetisk løft. 

«Når du kommer inn er det freshe farger og moderne møbler – og nesten ingen lukt! Det er utvilsomt veldig mye triveligere å komme på jobb nå enn for 2,5 år siden», avslutter Antonsen. ​​​​