Til toppen


 

PROSESSIKKERHET

 

  • Har du håndtert fare og risiko i kritiske prosesser?
  • Trenger du å styre hva som skal skje ved unormale hendelser?


Fare og risiko er et uunngåelig trekk ved enhver industriell applikasjon og prosess. Sikkerhet er derfor en stor utfordring for alle som jobber innenfor prosessindustrien. Beskyttelse av personell, prosesser og omgivelser er en svært viktig del av enhver automatiseringsstrategi. Et system for å ivareta prosessikkerhet er konstruert for å utføre spesifikke kontrollfunksjoner som å feile trygt eller opprettholde trygg drift av en prosess når en uakseptabel eller farlig hendelse oppstår.


Typiske applikasjoner kan være nødstopp, brann og gass, forebygging av uønsket utslipp, kompressorkontroll og turbinkontroll.

Vi kan hjelpe deg med å velge rett sikkerhetsløsning, enten enkeltstående eller integrert, basert på nødvendig sikkerhetsintegritetsnivå (SIL) og det enkelte prosjekts krav.

Vi tilbyr løsninger for prosess opp til SIL 3 feiltolerant med basis i velprøvde og anerkjente sikkerhetssystemer fra Rockwell Automation. Løsningene er skalerbare og velges typisk ut fra krav om SIL-nivå og ytelse.

 
PROSJEKTER