Til toppen
image


 

19. nov 2018  -  20. nov 2018

Møt oss på Industri Futurum 2018

Digitalisering griper i dag inn i hele verdikjeden, og nye produkter, markeder og forretningsområder utvikles. Ny teknologi påvirker også i stor grad markedsmodellene, og mange bedrifter satser betydelige midler i den tjenesteytende og digitale delen av sin virksomhet.

Industri Futurum skal gi industribedrifter, ledere og ansatte kunnskap og inspirasjon. Gjennom å vise frem en rekke digitale og teknologiske nyskapinger i ulike industrier gir vi dere et innblikk i fremtidens avanserte industri. Vi vil også vise hvordan et felleskap mellom utdanning, forskning og industri – støttet av virkemiddelapparatet – kan forsterke et allerede høyt teknologisk nivå ved å utnytte de muligheter som følger av digitalisering og økt datakraft.

Du finner oss på stand 22.

TID

19.-20. november 2018

STED

Clarion Hotel & Congress Oslo Airport
Hans Gaarders veg 15, 2060 Gardermoen