Til toppen

E18 Bommestad – Sky


 

Den nye E18-strekningen fra Bommestad til Sky i Larvik er ca. syv kilometer lang. Parsellen fullfører byggingen av firefelts motorvei gjennom Vestfold. Anleggsarbeidene startet opp sent på høsten 2013 og den nye veien ble åpnet for trafikk våren 2018. Strekningen består av Larvik og Martineås tunnelene, samt en bro som knytter disse sammen. 

Triple-S har sammen med sin partner Guard Automation levert kontrollsystem for styring og overvåking av bommer, lys, vifter, skilt med mer. Anlegget har totalt 6000 IO-punkter og anses som et av Norges mest avanserte tunnelstyringssystemer.
Triple-S har sammen med sine partnere levert kontrollsystemer til hele E18-strekningen fra Lier i Buskerud til Porsgrunn i Telemark. Hele strekningen overvåkes fra Vegtrafikksentralen i Porsgrunn.
 

E18 Bommestad – Sky