Til toppen

Kontrollsystemløsninger til Cambi Groups unike renseanlegg for avløp og kloakk


 

Cambi sin revolusjonerende løsning gjør at plassbehovet reduseres med en tredjedel og mengden som skal fraktes ut av byen halveresr. Det blir mye mindre transport, og man får ut ca. 50 prosent mer fornybar energi i form av biogass i prosessen. Sluttproduktet er et trygt gjødselprodukt som ikke lukter, og i tillegg minsker utslippene av metan, som er en viktig drivhusgass.

Triple-S har levert integrert kontrollsystem fra Rockwell Automation, samt nettverk og fjerntilkobling.
 

Cambi Group