Til toppen

Applied Hydrogen og Triple-S inngår samarbeid om IoT-løsning for bærekraftig anleggsbransje


Applied Hydrogen og Triple-S inngår samarbeid

På bildet: John A. Johansen, Teknisk Direktør i Applied Hydrogen (t.v.) og Tom-Roger Stensberg, Head of Digitalization i Triple-S.

Applied Hydrogen og Triple-S har inngått samarbeid om leveranse av en Industriell IoT-plattform i skyen for flåtestyring av Applied Hydrogen sine anleggsmaskiner, fyllestasjoner og tankmoduler.   

Applied Hydrogen er et selskap som vil gjøre anleggsbransjen bærekraftig gjennom å levere komplette løsninger for forsyning, lagring, fordeling og forbruk av grønt hydrogen som drivstoff for anleggsmaskiner. Grønt hydrogen er en forutsetning for å nå målene om nullutslipp i transport- og anleggsbransjen, men da må både produsenter og forbrukere være trygge på at hydrogendrevne alternativer fungerer like godt og sømløst som dagens fossile løsninger.    

Applied Hydrogen har fått støtte fra Enova for «Pilotering av ny energi- og klimateknologi i industrien» og har tegnet avtaler med Glitre Energi og flere selskaper innenfor anleggsbransjen.

«Vi trengte en løsning hvor vi kan strømme inn data fra feltutstyr, visualisere data og senere integrere disse mot andre systemer. I tillegg må løsningen kunne vokse sammen med oss uten store utviklingskostnader underveis. Hos Triple-S fant vi både teknisk løsning og kompetanse som vil hjelpe oss å nå vårt mål om en bærekraftig anleggsbransje» sier Vidar Sten-Halvorsen, Daglig leder for Applied Hydrogen 

«Vi er svært stolte av å bli valgt som leverandør av IoT-løsning for flåtestyring til Applied Hydrogen. For oss er dette et utrolig viktig og spennende prosjekt hvor vi får benyttet kompetanse innen alle våre disipliner. Prosjektet er viktig fordi det er et veldig godt eksempel på hvordan teknologi muliggjør det grønne skiftet.», sier Tom-Roger Stensberg, leder for digitalisering i Triple-S. 

Om løsningen
Applikasjon for Flåtestyring er basert på PTC Thingworx Industriell IoT plattform. Det vil benyttes en løsningsaksellerator for flåtestyring som gjør at applikasjonen kan leveres på meget kort tid. Thingworx er en verdensledende «low-code» IoT plattform med funksjonalitet for å strømme data helt fra sensor til løsning for innsikt i data presentert for brukerne. Dette eliminerer behovet for store utviklingsprosjekter med tilhørende risiko og kostnader. 

Om Triple-S
Triple-S hjelper sine kunder med å bli mer effektive, lønnsomme og klare for fremtiden. Dette gjør vi ved å tilby kompetanse og teknologi innen områdene automasjon, industrielle nettverk, Cyber Security og digitalisering. Vårt dedikerte team samarbeider med flere partnere innen ulike bransjer og fagområder. Vi har sterke bånd til dyktige systemintegratorer, maskinbyggere og tavlebyggere. Sammen realiserer vi Industri 4.0-visjonen for norsk industri og offentlig infrastruktur.

For mer informasjon:
www.triple-s.no

www.no.appliedhydrogen.no