Til toppen
image


 

30. apr 2019


I dette webinaret skal vi se nærmere på hvordan man bygger et stabilt og sikkert produksjonsnettverk (OT-nett), og du vil få innsikt i hvilke tiltak som kan iverksettes for å redusere risiko.


De seneste årene har vi opplevd en enorm utvikling innen automatisering og digitalisering, og dette har ført til store endringer for samfunnet generelt og industribedrifter spesielt. Avanserte IT-systemer blir mer og mer integrert i alle deler av virksomheten – både i produksjonen, i samhandling med leverandører og i distribusjonen.


Cyber security forhindrer sårbarhet
Med økt automatisering, en ny generasjon av roboter og nye forretningsmuligheter går vi nå inn i det som blir omtalt som «den fjerde industrielle revolusjonen». En revolusjon som både gjør oss mer effektive og mer sårbare enn noen gang tidligere.
 

Du vil lære om:

  • Hvordan skille produksjonen fra administrasjonen? (iDMZ)
  • Autentisering og krav til kompetanse
  • Industrielle brannmurer og redundans
  • IEC 62443-standard

 

FOREDRAGSHOLDER

 

Knut-Erik Tovslid er Head of Network & Cyber Security i Triple-S. Han har over 30 års erfaring innen automatisering rettet mot industri, bygg og forskning. De siste 17 årene har han jobbet i Triple-S med salg og forretningsutvikling mot norsk industri og offentlig sektor. Her har han levert teknologi for optimalisert drift i form av automasjon, nettverk og digitalisering. Knut-Erik brenner for lønnsom og sikker produksjon i Norge gjennom økt bruk av automatisering og digitalisering.

 

DATO & TID

Tirsdag 30. april kl 10:00 - 10:45