Til toppen


 

Om Optimar

Optimar er et multinasjonalt selskap som leverer produkter for håndtering av fisk, enten det er til landbaserte mottak, havbruk eller produksjon på fiskebåter. Optimar har hovedkontor ved Valderøy på Sunnmøre, og har flere avdelinger i Norge, Spania, USA og Romania. Selskapet leverer hovedsakelig produkter i Japan, Chile, Peru, Russland, USA, Canada, Island, Grønland og Norge.

For en leverandør av produksjonsutstyr både til lands og til vanns, kan det kreve store ressurser å følge opp kundene og sikre at maskineriet yter optimalt. Optimar valgte å bytte ut utallige reisedøgn med eWon fra Triple-S, en smart løsning for fjerntilkobling som gjør hverdagen mye enklere – både for Optimar og kundene deres.
 

image
Utfordring

Optimars produkter er montert på kystlinjer og trålere over hele verden. Det har derfor vært en stor utfordring å få kontakt og tilgang til systemene hos de ulike kundene for å kunne gjøre oppdateringer, vedlikehold, feilsøking og feilretting. Tidligere var Optimar avhengige av kundenes egne VPN-løsninger for å få tilgang til maskineriet. Ti forskjellige kunder kunne ha ti ulike løsninger – og de var sjelden kompatible med hverandre eller med Optimars systemer. Dermed kunne feilsøking og feilretting kreve flere dager. Det var ikke uvanlig å måtte regne med et par dagers reisedøgn hver vei med fly og båt for mekaniker, automatiker og programmerer for å gjøre et par timers arbeid på anlegget i fabrikken om bord på en reketråler utenfor Grønland. «Kundenes VPN-tilkoblinger fungerte sjelden godt for oss, og det skapte mye problemer. Derfor begynte vi å jobbe med å finne en løsning som kunne passe vårt system og vår måte å jobbe på», sier Richard Giske, gruppeleder for programmering i Optimar.
 

Løsning

Optimar ønsket seg en enkel plattform med tilgang til deres produkter når det trengtes, i tillegg til å tilby underleverandører tilgang til deres utstyr. «Triple-S var den eneste leverandøren som kunne levere akkurat det vi var ute etter, og derfor ble det naturlig å gå for deres eWon-løsning», sier Giske. «Det er mulig å samle alle fjerntilkoblinger i ett enkelt verktøy, og dele opp tilganger til ulike brukere. På den måten kan vi gi en kunde tilgang til en enkelt IP-adresse i et system og gi dem tilgang til akkurat det de trenger.» eWon logger også aktivitet, slik at Optimar kan se hvor og når et problem har oppstått for så å kunne utbedre feilen umiddelbart.
 

Resultat

eWon har nå vært en del av Optimars leveranser i fem år, og de er godt fornøyde med løsningen. «Oppetiden er fantastisk. Jeg har ennå ikke opplevd at det har vært offline. Det er absolutt en løsning som har hjulpet oss veldig mye de siste årene – og ikke minst har det hjulpet kundene våre», sier Giske.

Den største forskjellen for Optimar er antall reisedøgn og bruk av ressurser. «Tidligere måtte vi noen ganger ut og reise flere dager for feilsøking på et problem som kanskje ikke var et reelt problem. Jeg er sikker på at vi sparer flere titalls, om ikke hundretalls reisedøgn i året på å kunne feilsøke og utbedre ting rett fra kontoret. Det er veldig effektivt, og ikke minst veldig kostnadsbesparende», sier Giske. For leverandører av maskiner og anlegg spredt over hele verden, kan denne typen fjerntilkoblingsløsning snu opp ned på driften. «Det er uten tvil en stor forbedring fra hvordan vi jobbet før eWon. Nå er vi som regel online igjen innen en halvtimes tid», sier Giske.
 

«Vi er veldig fornøyde med denne løsningen. Det er et kjempeverktøy!" 
 
image


Richard Giske, Gruppeleder for programmering i Optimar.