Til toppen
Om Bergen Vann

Bergen Vann er 100 % eid av Bergen kommune, og har ansvaret for drift og vedlikehold av VA-anleggene i Bergen og Os kommune, men tilbyr også tjenester til andre offentlige og private kunder. De har 145 ansatte og drifter rundt 500 små og store tekniske anlegg som vannrenseanlegg, avløpsrenseanlegg og pumpestasjoner.
 

image

For et selskap med totalansvar for drift av vann- og avløp i Bergen og Os kommune, er det naturligvis viktig med solide systemer for styring og overvåkning. Derfor har overgangen fra radio og gamle kobbertelelinjer til fibernett, mobile enheter og fjerntilkoblinger hatt stor betydning for Bergen Vann. Med smarte løsninger fra Triple-S opplever de nå en mer effektiv arbeidshverdag, med enklere håndtering av alt fra datainnsamling til oppfølging på pumpestasjoner og renseanlegg.
 

Utfordring 

I 2004 overtok Bergen Vann driften av det omfattende vann- og avløpssystemet Bergen. Noen år senere kom også Os kommune inn i avtalen. Selskapet var nylig blitt skilt ut fra Vann- og avløpsetaten, som et ledd i en økt satsning på konkurransedyktige vann- og avløpstjenester. Med tekniske installasjoner spredt over store områder, og utstyr som lett ble påvirket av vær og vind, ble det mye bilkjøring til og fra anlegg. «Vi brukte utallige arbeidstimer på veien, ofte for noe som tok kort tid å løse», sier Thore Nilsen, leder for elektro og automasjon i Bergen Vann. «Vi hadde leide samband og et tungt system for å bestille telefonlinjer, så både oppsett og feilsøking tok lang tid, i tillegg til at det var mye ustabil kommunikasjon.»
 
Selskapet var også avhengig av en teleleverandør for å få kommunikasjonslinjene i gang igjen etter feil og nedetid. «Bare det var meldt regn kunne vi merke at kommunikasjonen og kvaliteten på telelinjene ble dårligere. Og når det var faktiske feil på linjene, var det gjerne vi som måtte påvise feilene, eller dokumentere at apparatene våre var i orden før teleleverandøren kunne rykke ut for å undersøke problemet. Derfor kunne det ofte ta mange dager før linjene var oppe igjen», sier teknisk konsulent Øyvind Hjortland. Uten muligheter for fjerntilgang og -feilsøking, var bilen det viktigste arbeidsverktøyet for å få tilgang til utstyret.
 

Løsning

Bergen Vann har prøvd flere ulike løsninger for å finne en kombinasjon som møter deres behov. Systemene overvåkes nå via fast fiberforbindelse der det er mulig, men det er fortsatt mange av anleggene som ligger utenfor fibernettets rekkevidde. «Vi har vært gjennom flere aktører og leverandører av radioløsninger og mobilt bredbånd, med ymse resultater», sier Nilsen.

De begynte å teste fjerntilkobling med eWon fra Triple-S i 2010, men kom først i gang med full utrulling i 2015. «Da vi kom i gang for alvor, viste det seg å være veldig enkelt», sier Hjortland. «Det er egentlig bare å konfigurere det og sette i gang. Dokumentasjonen er veldig bra og lett tilgjengelig på nett, så vi kan fikse det meste selv. eWon har en god kunnskapsdatabase, med forumer, guider og beskrivelser.»

eWon med 4G-kommunikasjon er nå koblet direkte mot lokalt kontrollutstyr ute på anleggene, og en sentral eWon eFive sørger for konstant oppkobling av alle eWon-enhetene på en sikker måte. Dermed har Bergen Vann mulighet for å administrere og overvåke alle oppkoblede anlegg sentralt, og kan feilsøke og modifisere kontrollutstyret rett fra kontoret. Over de siste 18 månedene er i overkant av 100 anlegg koblet opp med denne løsningen.
 
«Noe av det beste med eWon er at det er enkelt og raskt å sette opp nye datainnsamlingspunkter, og at vi med fjerntilgang kan gå inn i systemene remote og feilsøke uten å måtte dra ut til stasjonene våre. Nå kan vi ha en mye raskere responstid og kjøre liveoppdatering når vi trenger det, for eksempel hvis vi har et ledningsbrudd, skal starte og stoppe pumper eller åpne og lukke ventiler», sier Hjortland.
 

Resultat

Fjerntilgangen, de fleksible løsningene og den raske installasjonstiden på nye punkter gjør at Bergen Vann sparer mye tid og ressurser. «Det er absolutt en kostnadseffektiv løsning for oss. Vi kommer mye rimeligere ut av det enn med de andre løsningene vi har hatt tidligere», sier Hjortland. «Det at vi kan sjekke helsetilstanden på hver av stasjonene våre fortløpende, er veldig tidsbesparende og praktisk. På den måten har vi bedre kontroll og kan være føre var når ting må byttes ut. Og vi er heller ikke avhengige av at en tredjepart må inn og gjøre feilretting på systemene, men kan håndtere alt selv.» Både Hjortland og Nilsen er enige om at det er en god og fleksibel løsning, og at det ikke er noen tvil om at det er veldig effektivt og kostnadsbesparende å jobbe med eWon. «Og det er jo alltid en fordel når det er kommunen og innbyggerne som betaler for det», sier Nilsen.
 

«Det er summen av alt som gjør dette til en foretrukket løsning for oss. Uavhengig av om navnet er eWon eller noe annet, er vi overbevist om at mobil fjerntilkobling er det som gjelder i dag.»
 
image


Thore Nilsen, Leder for elektro og automasjon i Bergen Vann