Til toppen


 

KURS


Vi lærer deg hvordan du kan bruke våre produkter og løsninger effektivt. Se vår kursplan og mulighet for påmelding, eller kontakt oss for å få tilpasset opplæring til ditt behov.
 

Innføringskurs i maskinsikkerhet

Kurset søker å gi deltageren en innføring i maskinsikkerhet, samt å gi en rød tråd fra direktiv til standarder. Det vil settes fokus på hvorfor vi har maskinsikkerhet, hva som er kravene og eksempler som illusterer disse. Vi ønsker å få til en dialog hvor deltagere inviteres til å stille spørsmål, samt å komme med sine problemstillinger. 

 
STANDARDKURS
 
Studio 5000 Logix Designer Standardkurs

Kurset gir et solid fundament og grunnleggende kunnskap om ControlLogix og andre Logix5000 systemer. Deltakerne vil bli introdusert til grunnleggende begreper og terminologi, og de vil lære hvordan man programmerer og tester grunnleggende logikkkode og hva som er «best practice» i forbindelse med programmering i Studio 5000 Logix Designer.


Studio 5000 Logix designer Service og vedlikeholdskurs

Kurset sørger for å gi nødvendig kompetanse for effektiv drift og problemløsning i eksisterende ControlLogix applikasjoner. Basert på pensum som blir gjennomgått på kurset skal deltakerne kunne feilsøke en rekke systemfeil, slik som controller, I / O, og andre maskinvareproblemer, støyrelaterte problemer og konfigurasjonsproblemer.
 

Micro800 Standardkurs

Kurset gir et solid fundament og grunnleggende kunnskap i forbindelse med programmering av Micro800 kontrollere.


FactoryTalk View SE kurs

Her vil deltakerne lære å utvikle FactoryTalk View Site Edition applikasjoner. Alle aspekter av FactoryTalk View SE blir presentert, bla. sikkerhet, redundans, alarmsystem og klient-/serverarkitketur. Dette blir etterfulgt av interaktive øvelser og oppgaver som viser anvendelse av funksjonaliteten. Deltakerne vil få mulighet til å bygge HMI-applikasjoner og grafiske skjermbilder. Deltakerne skal også arbeide med RSLinx® Enterprise kommunikasjonsprogramvare og FactoryTalk diagnostikksystem.
 

FactoryTalk View ME kurs

Dette kurset gir deltakerne den kompetansen som trengs for å utvikle FactoryTalk View Machine Edition (ME ) applikasjoner som kjører på PanelView Plus operatørterminaler. Under kurset vil deltakerne bla.: forberede en PanelView Plus terminal for å drifte, opprette, konfigurere og animere grafiske objekter på grafiske skjermbilder, konfigurere sikkerhet og skape/konfigurere meldinger og alarmer for å varsle operatører om endringer i en prosess.
 

Factorytalk Historian SE kurs

Kurset vil gi deltakerne en oversikt over FactoryTalk Historian for innsamling av data. Deltakerne skal lære å installere og konfigurere et FactoryTalk Historien SE system og hvordan man bruker Microsoft Excel til å opprette og endre en FactoryTalk Historian-konfigurasjon. Deltakerne vil få mulighet til å sammenligne bruk av ulike datainnsamlingsmoduser, lære om databuffring og metoder for redundans.


FactoryTalk Vantage Point kurs

I dette kurset vil deltakerne gjennomgå ulike verktøy for å analysere og visualisere data ved hjelp av FactoryTalk VantagePoint. Dette inkluderer trender, XY Plot, Excel-rapporter og andre type rapporter. Deltakerne vil bli kjent med webportalen og konfigurere den til å vise innhold på ulike måter. Kurset fokuserer også på å utvide datamodellen i løsningen og konfigurere sikkerhet.