Til toppen


 

PROSJEKTASSISTANSE

 

  • Har du nok ressurser i prosjektet ditt?
  • Trenger du spisskompetanse innenfor gitte løsninger eller produkter?


Våre ingeniører har lang erfaring fra prosjektarbeid innenfor prototyping, reverse engineering, maskinstyring og prosessanlegg. Erfaringen strekker seg fra prosjektledelse til programmering og idriftsettelse. Kombinert med spisskompetanse på våre løsninger og produkter, kan våre ingeniører levere stor verdi i ditt prosjekt.

Eksempler på typiske oppdrag for våre ingeniører:

  • Bistå systemintegratorer og inngå som en ressurs i hele eller deler av et prosjekt
  • Bistå maskinbyggere med å konvertere applikasjoner, lage pilotløsninger eller delta i et prosjekt
  • Bistå sluttkunder og inngå som en ressurs i hele eller deler av et prosjekt