Til toppen


 

VANN OG MILJØ


Uten tilgang på rent vann vil dagens moderne samfunn raskt få store problemer. Vannforsyningen inngår som en kritisk del av vår infrastruktur og mange av de store renseanleggene har status som skjermede anlegg. Det er i den senere tid satt ekstra stort fokus på å sikre vår vannforsyning med tanke på stabil uforstyrret drift og god vannkvalitet med en trygg opplevelse for oss forbrukere.

I den andre enden av kretsløpet har vi avløpsvann. I Norge har vi ca. 2700 avløpsrenseanlegg i tillegg til over 300.000 minirenseanlegg under 50PE (person enheter). Tradisjonelt har det fra myndighetshold i Norge vært prioritert å begrense utslipp til ferskvann og til Nordsjøen fra svenskegrensa til Lindesnes. Dette området er mer følsomt mot fosforutslipp og har derfor strengere rensekrav enn øvrige deler av landet. Økt fokus på miljø samt ny viten medfører strengere krav til utslipp og rapportering.

Triple-S har levert integrerte kontrollsystem til vann og miljø sektoren siden 90-tallet. I tillegg til de fire største byene i Norge har mer enn 25% av alle kommuner et styreesystem fra Triple-S. Vi har også levert løsninger til flere tusen små anlegg under 50PE. Vi samarbeider tett med våre partnere innen vann og miljø med løsningsdesign, prosjektbistand og support. Leveranse omfatter alt fra enkle pumpestyringer til fullintegrerte prosesskontrollsystemer.

 

Alexander Krokvik Rostom
Alexander Krokvik Rostom
Forretningsutvikler - Metall & Infrastruktur