Til toppen


 

SAMFERDSEL


Veier og jernbane er i dag en svært viktig del av vår infrastruktur. Økt befolkningstetthet rundt de store byene våre, samt tettere sammenkobling av regioner setter store krav til samferdselsløsningene med tanke på effektivitet, utnyttelse og sikkerhet. Stans i kollektivtransporten eller stengte veier fører til store samfunnsmessige belastninger og det er derfor viktig at systemene som styrer og overvåker vei og bane har en høy driftsregularitet og jobber målrettet mot sikkerhet. Visjonen er ingen dødsulykker i trafikken, og løsningen på utfordringene ligger i bruk av smart teknologi i tett samarbeid med mennesker og prosesser. Digitalisering og tilgang til bigdata gir helt nye muligheter som bidrar til sikrere transport og bedre trafikkflyt.

Triple-S har siden begynnelsen av 90-tallet levert løsninger til samferdselssektoren hvor veitunneler har vært hovedfokus. Vi har levert integrerte kontrollsystemer til over 50% av alle motorveitunneler i Norge i tillegg til ettløpstunneler, broer og veistrekninger. Løsningsdesign er basert på redundans i flere ledd for å sikre høy driftsregularitet og lave levetidskostnader. Smarte komponenter som gir beskjed om unormal drift i god tid før en feil oppstår sikrer høy stabilitet og unødige stopp.  Kontrollsystemet integreres med ulike sikkerhetssystem slik at trafikken styres kontrollert dersom en hendelse skulle oppstå.

Vi samarbeider med en rekke partnere som leverer våre løsninger som en del av et komplett prosjekt.
 

Alexander Krokvik Rostom
Alexander Krokvik Rostom
Forretningsutvikler Industri, vann & miljø og samferdsel