Til toppen


 

Rådgivning

 

 

Selv bedrifter som har bestemt seg for å se nærmere på digitalisering og industri 4.0 kan være usikre på hvordan de skal komme i gang. Det er ikke innlysende hva som er stegene på veien, og det dukker opp mange spørsmål underveis.

Triple-S har utviklet et veikart for digital transformasjon som beskriver de stegene vi mener bedrifter må igjennom for å lykkes. Dette veikartet kan brukes for å utvikle hver enkelt bedrifts plan for planlegging og gjennomføring av et prosjekt. Veikartet er basert på mange års erfaring med prosjekter og rådgivning innen digitalisering i norsk industri.

  

Rådgivning - 2 timers gratis workshop!

Når vi jobber med rådgivning fokuserer vi på vårt egenutviklede veikart for digital transformasjon. For dere som ønsker å komme i gang eller komme videre med digitaliseringsarbeidet, anbefaler vi å starte med en 2 timers gratis workshop.

Workshopen inneholder:

  • Gjennomgang av veikart for digital transformasjon
  • Overordnet gjennomgang av din produksjon. Vi ser på nåsituasjonen for digitalisering hos dere og hva dere ønsker å oppnå.
  • Eksempler på digitalisering som raskt skaper verdi
  • Råd om videre arbeid

Workshopen kan gjennomføres hos dere, eller via samhandlingsverktøy som f.eks. Teams. 

Vil du vite mer? Fyll ut skjemaet, så hører du fra oss.

 


Kundehistorie
 

Takeda

Takeda

Med rådgivning fra Triple-S er Takeda i Asker godt i gang med et digitaliseringsprosjekt.

Les mer...

 

 

«Veikartet Triple-S jobber etter, har hjulpet oss med å få en god struktur på arbeidet. Vi er fortsatt i en fase hvor vi søker kunnskap, men samtidig ser vi også at vi er i gang med digitaliseringsarbeidet.»

Karoline Botten Gundersen, Head of Site Business Excellence i Takeda Asker

 Sånn jobber vi med rådgivning:
 

Vi jobber med rådgivning på tvers av forretningsområdene automatisering, nettverk, cyber security og digitalisering. Her er noen eksempler på rådgivende tjenester: 

 

Kompetansebygging

Vi hjelper deg og din bedrift med å bygge opp kompetanse for digitalisering og industri 4.0. Vi gjennomfører foredrag, workshops, digital inspirasjonsdag og kurs. Kompetanseheving er grunnsteinen for å bygge en felles forståelse i organisasjonen, og er avgjørende for videre suksess.

Statusanalyse

Vi gjennomfører statusanalyser innen teknologiområdene automatisering, nettverk- og cyber security og digitalisering. Statusanalysen vil gi et bilde av nåsituasjonen i bedriften og er et viktig informasjonsgrunnlag for videre planlegging av de aktiviteter som kommer senere i prosjektet.

Identifisere muligheter

Vi gjennomfører «workshops» for å identifisere de muligheter hvor teknologi kan skape verdi. Det er gjennom denne aktiviteten det blir tydelig hvor «skoen trykker», hvor det er potensiale for forbedringer og hvor teknologi kan spille en viktig rolle. Denne aktiviteten involverer alle nivåer i bedriften fra produksjonsmedarbeidere, mellomledere og til toppledelse. De identifiserte mulighetene prioriteres i en matrise og går videre til verdianalyse.

 

Identifisere risiko

Statusanalysen vil også avdekke risiko som kan sette verdier og fremtidige gevinster på spill. Spesielt innenfor Cyber Security er risikovurderingene viktige og danner grunnlag for anbefaling av tiltak. I vårt arbeid med Cyber Security benytter vi IEC 62443 standarden som et rammeverk og gjennomfører workshops hvor vi har en praktisk tilnærming til standarden.
 
Verdianalyse

Verdianalysen vil gi svar på hvilke av de identifiserte mulighetene som har størst potensiale. Hver enkelt mulighet vil analyseres med henblikk på kostnader, gevinster og hvor krevende de er å gjennomføre. Resultatet danner grunnlaget for «Business case» for de investeringer som er nødvendige for å realisere eventuelle prosjekter.

Strategiutvikling

Vi hjelper til med å utforme din bedrift strategi for digitalisering. En strategi handler om å gjøre konkrete veivalg for å nå visjon eller et strategisk mål. Strategien knyttes opp mot selskapets visjon og den digitale visjonen. Strategien vil gi konkrete råd til hvordan bedriften skal jobbe videre med teknologiområdene. De foregående aktivitetene som statusanalyse, identifisere muligheter og verdianalyse, er alle viktige inputer til strategiarbeidet. Vi vil benytte vår spisskompetanse slik at du vil velger de riktige teknologiske løsningene og gjør de riktige prioriteringene.

 


Prat med oss - vi kan hjelpe deg!
 

Eiliv Elvebakk
Eiliv Elvebakk
Administrerende direktør
Tom-Roger Stensberg
Tom-Roger Stensberg
ICS/OT Cyber Security Consultant
Knut-Erik Tovslid
Knut-Erik Tovslid
Head of Network & Cyber Security


 

Se webinar

Se webinar

Planlegg din digitale produksjon

Få tilgang nå

Blogg: Veikart for digital transformasjon: 6 nøkkelfaktorer for å lykkes

Les nå