Til toppen


 

OLJE, GASS & MARINE


Olje & gass- og marinebransjen har vært gjennom store endringer de siste årene med stort fokus på å redusere kostnader. Samtidig stilles det svært strenge krav til å beskytte menneskeliv og miljø. Kort sagt handler det om hvordan bransjen skal navigere i et nytt landskap og benytte teknologi og innovasjon for å nå sine mål.

Vi har levert kontroll- og sikkerhetsløsninger til olje & gass- og marinebransjen siden slutten av 90-tallet. Gjennom norske partnere har vi levert løsninger til mange av de store feltutbyggingene i det globale olje- og gassmarkedet. Med våre løsninger innenfor nettverk og cyber security kan vi i tillegg sikre at personell får tilgang til produksjonsdata samtidig som utenforstående sperres ute.

 

Flemming Graversen
Flemming Graversen
Forretningsutvikler - Olje, gass, marine og havbruk