Til toppen


 

Nettverksanalyse av OT-nett


Denne tjenesten omfatter nettverksanalyse på eksisterende OT-nett. Analysen kan utføres remote under gitte forutsetninger, eller ved besøk på anlegget. Formålet med en slik analyse er å optimalisere nettverket, avdekke svakheter og flaskehalser. Etter avsluttet analyse overleveres en rapport med analysedata, funn av feil, svakheter samt forslag til utbedringer.

Tjenesten omfatter

Gjennomgang av:

 • topologi
 • kommunikasjonsmønster
 • konfigurasjon på nettverksenheter
 • loggfiler
 • diagnoseinformasjon fra nettverksenheter
 • Bruk av «datasniffer»
 • Pakkeanalyse
 • Rapport med analysedata, funn og forslag til utbedringer
 • Tjenesten utføres av våre spesialister innen IT/OT nettverk

 

Forutsetninger
 • Topologitegninger av nettverk
 • Typebetegnelser på nettverksutstyr
 • Tilgang til nettet
 • Tilgang på anlegget
 • Mulighet til å hente diagnosedata fra nettverksutstyret