Til toppen


 

MASKINSIKKERHET

 

  • Er du opptatt av din egen og andres sikkerhet?
  • Trenger du et funksjonelt sikkerhetssystem?


I en automatisert verden hvor vi i økende grad omgir oss med maskiner settes det store krav til sikkerhet. Maskinsikkerhet sørger for at vi mennesker kan jobbe trygt, samtidig som produksjonen kjører optimalt. Dette har ofte vært en utfordring, men løses i dag med integrerte systemer hvor sikkerheten er en del av kontrollsystemet.

Maskindirektivet som ble etablert i 1995 er et EU-direktiv som setter kravene og grunnlaget for å få utstyr CE-merket. Det finnes en rekke veiledninger/standarder for ulike løsninger. EN61508 er retningsgivende for design, installasjon, drift og vedlikehold av anlegg og installasjoner. Denne har flere underliggende standarder som omfatter mange segmenter. Maskinsikkerhet som dekkes av EN62061 og ISO 13849 er to av dem. For å kunne si noe om hvilken standard og sikkerhetsnivå som skal benyttes, må det foreligge en risikoanalyse i forkant. Denne danner grunnlag for design av en sikkerhetsløsning.

Design av løsning utføres i eget designverktøy «Safety Automation Builder», som er integrert med 3.partsverktøyet Sistema for dokumentasjon av løsning. Vi tilbyr løsninger opp til SIL3, PLe i Fail Safe konfigurasjon.
 

PROSJEKTER