Til toppen
logo


Automatisering

Automatisering er helt avgjørende for å ha en bærekraftig industri . Kontrollsystemer, frekvensomformere, motorstyringer og avansert programvare sørger for effektiv, forutsigbar og sikker drift av maskiner og prosesser.


Les mer
logo


Samarbeidende roboter

Samarbeidende roboter har mange egenskaper som gjør de svært attraktive, både for typiske industri bedrifter, men også for bransjer og selskaper som tidligere ikke har sett på robotteknologi. Kosteffektivitet og kort tilbakebetalingstid er viktige stikkord.


Les mer
logo


Industrielle nettverk

Industrielle nettverk fremstår i dag som selve nervesystemet i en moderne industriell virksomhet. Et stabilt og sikkert nettverk er en forutsetning for at man skal lykkes med digitalisering med mål om en effektiv og lønnsom drift.


Les mer
logo


Cyber Security

Cyber Security i den operasjonelle delen av en virksomhet kaller vi OT-sikkerhet. Dersom OT-sikkerheten ikke ivaretas vil dette være en stor risiko med tanke på utilsiktet nedetid i produksjon, tap av intellektuell eiendom og redusert omdømme.


Les mer
logo


Digitalisering

Med stadig større krav til fortjeneste fra aksjonærer og bedre pris og kvalitet fra forbrukerne, er produksjonsbedrifter nødt til å finne nye måter å effektivisere på. Ved å bruke teknologien til å digitalisere prosessene i produksjonen kan man i større grad hente ut potensialet som ligger i egen verdikjede.


Les mer