Til toppen

Vi kan hjelpe deg med å effektivisere drift gjennom 

 

logo


Automatisering

En sentral oppgave for dagens og morgendagens bedrifter er å automatisere arbeidsoppgaver, slik at arbeidskraften heller kan brukes til oppgaver som skaper enda mer verdi for bedriften. Automatisering sørger for effektiv, forutsigbar og sikker drift.


Les mer
logo


Industrielle nettverk og cyber security

Industrielle nettverk fremstår i dag som selve nervesystemet i en moderne produksjon. Et stabilt og sikkert industrielt nettverk er en forutsetning for at man skal lykkes med digitalisering med mål om en effektiv og lønnsom produksjon.


Les mer
logo


Industriell digitalisering

Med stadig større krav til fortjeneste fra aksjonærer og bedre pris og kvalitet fra forbrukerne, er produksjonsbedrifter nødt til å finne nye måter å effektivisere på. Ved å bruke teknologien til å digitalisere prosessene i produksjonen kan man i større grad hente ut potensialet som ligger i egen verdikjede.

Les mer 

 

 

 

 

 

Automatisering - bærebjelken i din bedrift


En sentral oppgave for dagens og morgendagens bedrifter er å automatisere arbeidsoppgaver, slik at arbeidskraften heller kan brukes til oppgaver som skaper enda mer verdi for bedriften. Automatisering sørger for effektiv, forutsigbar og sikker drift.

 

Er du rådvill?

Ta en uforpliktende prat med oss om utfordringene dine.

Gratis e-bok:

Industri 4.0 for dummies

 

 

Integrerte kontrollsystemer

Ingen oppgaver er for stor, ingen er for liten. Gjennom skalerbare løsninger kan integrerte kontrollsystemer løse alle automasjonsoppgaver i en og samme plattform. Forenkler drift, vedlikehold og kompetansekrav. 


Prosesskontrollsystem

Optimal kontroll og styring av dine prosesser. Et moderne distribuert kontrollsystem benytter åpen teknologi, er skalerbar og understøttes av mange maskinbyggere og systemintegratorer. 


Prosessikkerhet

Fare og risiko er et uunngåelig trekk ved enhver industriell applikasjon og prosess. Beskyttelse av personell, prosesser og omgivelser er en svært viktig del av enhver automatiseringsstrategi. Et system for å ivareta prosessikkerhet er konstruert for å utføre spesifikke kontrollfunksjoner som å feile trygt eller opprettholde trygg drift av en prosess når en uakseptabel eller farlig hendelse oppstår.


Maskinsikkerhet

I en automatisert verden hvor vi i økende grad omgir oss med maskiner settes det store krav til sikkerhet. Maskinsikkerhet sørger for at vi mennesker kan jobbe trygt, samtidig som produksjonen kjører optimalt. Dette har ofte vært en utfordring, men løses i dag med integrerte systemer hvor sikkerheten er en del av kontrollsystemet.

Motorstyring

Elektromotoren er ryggraden i dagens moderne industri. Den gir mekanisk energi som trengs i svært mange applikasjoner og prosesser. Gode løsninger for motorstyring ivaretar både styring og beskyttelse av motoren din. I tillegg benyttes data for å gi varsel om at noe er i ferd med å skje, da kan vedlikehold planlegges og forhindre uforutsette problemer og nedetid. 


Visualisering

En skalerbar visualiseringsplattform løser dine behov for visualisering og styring av maskiner og prosesser. Velg en løsning som er uavhengig av type kontrollsystem og velg selv om det visuelle skal presenteres på et operatørpanel, en PC, nettbrett eller via web. 


Mobilitet

Data fra industrielle maskiner og systemer er nøkkelen til smartere og mer effektiv drift. Men det er et paradoks at mange opplever at disse dataene fortsatt sitter fast i fysiske enheter eller systemer. Mobile enheter som nettbrett og smarttelefoner har på kort tid endret flere bransjer og ført til besparelser for mange. Presenter innhold fra både HMI-programmer, feilsøkingsverktøy, kameraer og apper akkurat der det er behov for informasjonen – uansett om det er på kontrollrommet, møterommet, kontoret eller på et nettbrett ute i felten. Samtidig kan du øke datasikkerhet, redusere vedlikehold, øke oppetid og få lavere driftskostnader.

 

 

Se hva vi har hjulpet andre med


 
Lær mer om automatisering i bloggen vår
 

logo


6 områder du må ha kontroll på for å øke effektiviteten i produksjon

Vi har identifisert seks kritiske områder alle produksjonsbedrifter bør rette blikket mot for å realisere en radikal effektiviseringsmulighet gjennom ny teknologi.

Les mer
logo


Integrerte automasjonsløsninger er viktigere enn noen gang

Når produksjonsbedrifter nå står overfor den fjerde industrielle revolusjonen, der avansert teknologi og automatisering kommer sammen på en helt ny måte, er det helt kritisk at maskiner og utstyr kobles tettere sammen og blir i stand til å kommunisere med hverandre.

Les mer
logo


Hvorfor du trenger en automasjonsplattform

Planlegger du et nytt produksjonsanlegg eller er i ferd med å gjennomføre større oppgraderinger av et eksisterende anlegg eller maskiner? Da kan det lønne seg å implementere en automasjonsplattform.

Les mer
 

 

 

 

 


Industrielle nettverk - nervesystemet i en moderne produksjon

 

Industrielle nettverk fremstår i dag som selve nervesystemet i en moderne produksjon. Et stabilt og sikkert industrielt nettverk er en forutsetning for at man skal lykkes med digitalisering med mål om en effektiv og lønnsom produksjon.

 

Har du kontroll på nettverket?

Vi kan hjelpe deg med et stabilt og sikkert nettverk - sparr gjerne med oss.

Gratis e-bok:

Bygg en solid nettverksstrategi


 

God design

Sørg for at nettverket ikke blir flaskehalsen og design det med tanke på kapasitet, sikkerhet og fremtidige behov. Benytt beste praksis for segmentering og sammenkobling av nettverk.
​​​​

Unngå nedetid og tap

Cyber Security i produksjonsdelen av en bedrift kaller vi ofte OT-sikkerhet. Dersom OT- sikkerheten ikke ivaretas vil dette være en stor risiko med tanke på utilsiktet nedetid i produksjon, tap av intellektuell eiendom og redusert omdømme. 


Forstå hva som foregår

I et produksjonsnett som er i full drift må du vite hva som foregår og hva som er normal aktivitet. Deretter må du få varsling når ting avviker fra det normale, slik at du raskt kan sette inn riktige tiltak.

 

En løsning for hele produksjonen

Oppgaven din er å ivareta Cyber Security for hele produksjonen, det vil si på tvers av ulike fabrikater og protokoller. Du trenger en løsning som er brukervennlig og effektiv på tvers av systemer fra Rockwell Automation, ABB, Siemens, Honeywell, Emerson og andre.


Sett mål for Cyber Security

Hvor god sikkerhet du har og hva som må gjøres for å opprettholde sikkerheten er dynamisk og endres hele tiden. Du må derfor ha tydelige mål og en oversikt over hvilke aktiviteter som må utføres for å opprettholde sikkerheten.

 

Se hva vi har hjulpet andre med


 

 

 

Lær mer om industrielle nettverk og cyber security i bloggen vår
​​​​​

logo


Industrielle trådløse nettverk: Hva er det og hvorfor er det viktig?

Produksjonsbedrifter opererer i en konkurranseutsatt industri i stadig endring. For å holde tritt, oppgraderer flere produksjonsbedrifter infrastrukturen sin, med mål om å etablere en sammenkoblet, smart fabrikk. Industrielle trådløse nettverk er kritiske for at produksjonsbedrifter skal nå dette målet.

Les mer


Kontroll og overvåking av produksjonsnettverket – en forutsetning for å lykkes med digitalisering

Skillelinjene mellom IT-nettet (IT) og produksjonsnettet (OT) blir stadig mindre, og IT-utviklet teknologi implementeres i større og større grad i industrielle kontrollsystemer. Med en økende trussel for cyberangrep, må produksjonsbedrifter rette blikket mot nettverksdesign og sikkerhet i produksjonsnettverkene.

Les mer
logo


Cyber security som en KPI for bedriften

Tiltak og fokus på cyber security er å anse som en forsikring. Det er på tide å putte cyber security der det hører hjemme, i styrerommet. Det gjør du ved å etablere cyber security som en KPI for bedriften.

Les mer
 

 

 

 

 

 

 

Digitaliser dine kjerneprosesser


Med stadig større krav til fortjeneste fra aksjonærer og bedre pris og kvalitet fra forbrukerne, er man nødt til å finne nye måter å effektivisere på. Tradisjonelt har produksjonsbedriftene investert i løsninger for produksjonsstøtte i form av ERP-systemer, og digitalisert kommunikasjonen med sine leverandører og kunder. Derimot har egne kjerneprosesser i produksjonen uteblitt. Tiden er nå overmoden for å ta i bruk teknologi og digitalisere prosessene i produksjonen for å hente ut det potensialet som ligger i egen verdikjede.

 

Er du klar for det digitale skiftet?

Book et uforpliktende møte og sparr med oss.

Gratis webinar

Industri 4.0 og din digitale visjon


 

IIoT som en grunnstein

Som en basis for digitalisering og effektivisering av industriell produksjon er tilgang til nok data en forutsetning. Utstyr i produksjon må derfor kunne kobles til et nettverk slik at data kan flyttes dit det er behov for dem. Å få maskiner og utstyr på nett kaller vi for IIoT – Industrial Internet og Things – og er en grunnstein for digitalisering av din prosesser.


Sporbarhet

Sporbarhet i produksjonen gir deg effektiv sporing helt fra råvare til ferdig produkt hos kunde slik at du raskt får overblikk over råvarer, temperaturer, lokasjoner osv. for berørte produkter. 
 

Effektivitetsanalyse

Kartlegg tapene i din produksjon slik at du kan analysere både historikk og nåsituasjon, planlegge og gjennomføre de riktige tiltakene, og måle om tiltakene gir de ønskede resultatene. Det hele handler om å utnytte kapasiteten i produksjonen mest mulig effektivt slik at varer produseres til tid og riktig pris, og med riktig kvalitet. Uten riktige målinger blir det tilnærmet umulig å treffe de riktige tiltakene for forbedringer.


Kvalitetssikring

Ved å digitalisere manuelle kvalitetssikringsoperasjoner utløses potensiale for økt produktkvalitet gjennom bedre analyse og innsikt, og ikke minst spissede tiltak.

 

Integrasjon mot ERP

Det fleste produksjonsbedrifter i dag benytter seg av et ERP (Enterprise Resource Planning) for å planlegge sin produksjon. Systemet tar seg av mange funksjonsområder som innkjøp, planlegging, økonomi og regnskap, fakturering, lager, logistikk m.m. Integrasjon mellom produksjonsnære systemer og ERP kan gi store gevinster på begge sider.


Produksjonsstyring

Digitalisert produksjonsstyring gjør at du til enhver tid har kontroll på hva som produseres og konsumeres i din produksjon. Få fullt overblikk over hvordan produksjonen forløper på de ulike produksjonsordrene og artiklene. Dette gir deg ny verdifull innsikt som kan benyttes i både forbedringsarbeid og budsjetter for planlegging av produksjonen.


Avansert analyse og maskinlæring

For å utnytte informasjonen som ligger i innsamlede data, kan det gi stor verdi å benytte avanserte algoritmer eller maskinlæring på dataene. Slik kan du finne sammenhenger og løsninger som tidligere var svært vanskelig å finne gjennom vanlige rapporter.

 
Lær mer om industriell digitalisering i bloggen vår
 

logo


6 tips for å lykkes med digital transformasjon

Digitalisering er ingen enkel operasjon, men det betyr ikke at det er en uoverkommelig transformasjon. Det er fullt mulig å komme i gang med digitalisering i dag, for å legge fundamentet for en effektiv produksjonsbedrift i morgen. Denne artikkelen gir deg noen tips på veien.

Les mer


6 fordeler med skyløsninger for produksjonsbedrifter

Vi blir stadig mer sammenkoblet. Maskiner, utstyr og enheter kobles i økende grad til nettet for å frigjøre data som vi tidligere ikke har hatt tilgang til. Etter hvert som antallet enheter vi kobler til nettet øker, øker også mengden data vi må håndtere på en effektiv måte.

Les mer
logo


Øk produktkvaliteten med digital kvalitetssikring

Kvalitetssikring er en essensiell bestanddel i driften av enhver produksjonsbedrift – med god grunn. Å produsere produkter med dårlig kvalitet som ikke kan selges, er tross alt ekstremt dyrt. Men en rekke produksjonsbedrifter kan forbedre kvalitetssikringsarbeidet sitt ved å utnytte dataene fra produksjonen bedre.

Les mer