Til toppen


 

Konfigurasjon av brannmur i OT-nettverk


Tjenesten omfatter konfigurasjon av brannmur i OT-nettverk i henhold til en Converged Plantwide Ethernet arkitektur (IEC 62443). Fokus på Cyber Security i produksjon er økende. Stans i produksjon kan medføre store økonomiske tap og tap av bedriftens intellectual properties. Maskindirektivet setter også krav til cyber security med henblikk på personskader.


Tjenesten omfatter
 • Utpakking og oppkobling
 • Installasjon av siste firmware/software
 • Konfigurasjon ihht. IEC62443 (CPwE)
 • Konfigurasjon av IP adresser
 • Portkonfigurasjon
 • VLAN konfigurasjon
 • Implementering av regelsett (policy)
 • Alarmkonfigurasjon
 • Hardening av system
 • Intern testing
 • Dokumentasjon av konfig. og hw.
 • FAT
 • Nedkobling
 • Nedpakking og forsendelse

 

Forutsetninger
 • Gyldig supportavtale
 • Sikkerhets policy
 • Topologitegninger av nettverk
 • Kommunikasjonsmønster (hvem snakker med hvem på hvilke porter)
 • Tilgang til nettet (ved behov)
 • Tilgang på anlegget (ved behov)

 

Tjenesten understøtter
 • Cisco ISA3000
 • Cisco ASAxxx
 • Stratix 5950
 • Stratix 5900