Til toppen


 

INDUSTRI


Norsk industri står ovenfor økende global konkurranse, stadig strengere krav til bærekraftig produksjon og hurtig teknologisk utvikling som gjør at norske industribedrifter må tilpasse seg en ny virkelighet. Nøkkelen vil være å digitalisere dagens produksjonsprosess og gjøre den både smartere og mer kostnadseffektiv. Med andre ord så må norske bedrifter bli mer tilpasningsdyktige og ikke minst evne å ta i bruk ny teknologi.

Vi i Triple-S har som mål å hjelpe norsk industri med å kapitalisere på de mulighetene som ligger innenfor praktisk anvendelse av Industri 4.0. Vi kan bistå med rådgivning eller systemleveranse med hensyn til hvilke standarder man bør fokusere på ved valg av kontrollsystem, nettverk og cyber security eller software for analyse av sanntidsdata i produksjon. Vi tilbyr allerede disse løsningene til flere bransjer innenfor norsk industri, og leverer løsningene via våre systemintegratorer eller maskinbyggere. 

 

Alexander Krokvik Rostom
Alexander Krokvik Rostom
Forretningsutvikler Industri, vann & miljø og samferdsel