Til toppen


 

IIoT

 

  • Tenger du å hente data fra maskiner som ikke er koblet til et nettverk?
  • Har du behov for å konvertere fra et nettverk til et annet for å få data frem dit de skal?
  • Ønsker du logging og monitorering av utstyr spredt over store områder?

 

Som en basis for digitalisering og effektivisering av industriell produksjon er tilgang til nok data en forutsetning. Utstyr i produksjon må derfor kunne kobles til et nettverk slik at data kan flyttes dit det er behov for dem. Nytt utstyr som leveres i dag er ofte tilpasset dette ved at det leveres med ethernet basert tilkobling direkte. Basert på produkter fra Prosoft Technology og HMS (Anybus og IXXAT) tilbyr vi løsninger (gateways) for konvertering fra en nettverksstandard til en annen. Her finnes flere hundre alternativer og vi hjelper deg med å velge rett type. Disse gateways benyttes også for å opprette kommunikasjon til eldre maskiner og utstyr som i mange tilfeller er basert på seriell kommunikasjon.

Der hvor maskiner og utstyr er spredt over store områder kan det være en utfordring å samle data på en sikker og effektiv måte. Vi har løsninger som benytter internett og mobilnettet (3G/4G) for innsamling av data fra lokasjoner over hele verden. Gjennom ferdigutviklede skybaserte løsninger eller basert på åpne teknologier som OPC UA, MQTT eller .NET-teknologi, hjelper vi deg med å få data frem dit du ønsker dem, om det er opp i en skyløsning som Amazone/Azure eller inn i din SQL-base.

 

PROSJEKTER