Til toppen
image


 

26. sep 2019

I dette webinaret setter vi fokus på hva som skjer når bedriften blir rammet av et cyberangrep og hvordan vi kan være forberedt. Vet du hva du bør gjøre, eller oppstår det full panikk? Vi skal også snakke om hvordan vi kan ha et kontinuerlig fokus på sikkerhet, og viktigheten av å oppdage et angrep tidlig.

En enorm endring de siste årene har ført til store omvendelser for industribedrifter. Avanserte IT-systemer blir mer og mer integrert i alle deler av virksomheten – både i produksjonen, i samhandling med leverandører og i distribusjonen.

Cyber security forhindrer sårbarhet
Med økt automatisering, en ny generasjon av roboter og nye forretningsmuligheter går vi nå inn i det som blir omtalt som «den fjerde industrielle revolusjonen». En revolusjon som både gjør oss mer effektive og mer sårbare enn noen gang tidligere.

Du vil lære om:

  • Tiltak og utbedringer for å øke sikkerheten
  • Hva du kan gjøre når en hendelse inntreffer
  • SOC - security operation center
  • Kontinuerlig utbedring av sikkerheten
  • Hvordan jobbe med organisasjonen og forbedringsprosesser

Foredragsholder
 

Knut-Erik Tovslid er Head of Network & Cyber Security i Triple-S. Han har over 30 års erfaring innen automatisering rettet mot industri, bygg og forskning. De siste 17 årene har han jobbet i Triple-S med salg og forretningsutvikling mot norsk industri og offentlig sektor. Her har han levert teknologi for optimalisert drift i form av automasjon, nettverk og digitalisering. Knut-Erik brenner for lønnsom og sikker produksjon i Norge gjennom økt bruk av automatisering og digitalisering.