Til toppen


 

Feilsøking på OT-nett


Denne tjenesten omfatter feilsøking på eksisterende OT-nett. Feilsøking kan utføres remote under gitte forutsetninger, eller ved besøk på anlegget. Akutte feil som forårsaker stans eller reduksjon i produksjon vil bli prioritert, andre mindre kritiske feil etter avtale. Etter avsluttet analyse og feilsøking overleveres en rapport med analysedata, funn av feil samt forslag til utbedringer.

Tjenesten omfatter

Gjennomgang av:

 • topologi
 • kommunikasjonsmønster
 • konfigurasjon på nettverksenheter
 • loggfiler
 • diagnoseinformasjon fra nettverksenheter
 • Bruk av «datasniffer» ved komplekse feil
 • Pakkeanalyse
 • Rapport med analysedata, funn og forslag til utbedringer
 • Tjenesten utføres av våre spesialister innen IT/OT nettverk

 

Forutsetninger
 • Topologitegninger av nettverk
 • Typebetegnelser på nettverksutstyr
 • Beskrivelse av feilsituasjon
 • Tilgang til nettet (ved behov)
 • Tilgang på anlegget (ved behov)
 • Mulighet til å hente diagnosedata fra nettverksutstyret

 

Tjenesten understøtter
 • Cisco
 • Stratix 5950
 • Kyland
 • Tredjepartsutstyr etter avtale