Til toppen


 

Effektivitetsanalyse

 

Våre løsninger for effektivitetsanalyse hjelper deg med å kontinuerlig kartlegge tapene i din produksjon slik at du kan analysere både historikk og nåsituasjon, planlegge og gjennomføre de riktige tiltakene, og måle om tiltakene gir de ønskede resultatene. Det hele handler om å utnytte kapasiteten i produksjonen mest mulig effektivt slik at varer produseres til tid og riktig pris, og med riktig kvalitet. Uten riktige målinger blir det tilnærmet umulig å treffe de riktige tiltakene for forbedringer.

Vi baserer vår løsning på programvare fra Rockwell Automation og PTC. Alle data samles automatisk fra maskinene i produksjonen, og løsningen inneholder en rekke ferdige rapporter som raskt gir deg det overblikket du behøver for å analysere tapene. Systemet kan integreres mot dine produksjonsordrer slik at du har fullt overblikk over hvordan tapene fordeler seg på de ulike produksjonsordrene og artiklene som produseres.

Løsningen er modulær og ved å kombinere både effektivitets- og kvalitetsdata vil du få en kraftfull løsning og oppdage nye forbedringsområder.

 

Prat med oss - vi kan hjelpe deg!
 

Tom-Roger Stensberg
Tom-Roger Stensberg
Head of Digitalization - Business Development
Lær mer om effektivitetsanalyse
 

logo


Smartere produksjon med visuelle tapsanalayser

Gi bedriften din økt konkurransekraft med enkel datafangst og nøkkeltallsrapportering fra produksjonen.

Les mer
logo


Industri 4.0: Slik øker du produktiviteten og effektiviteten i produksjonen

Den neste industrielle revolusjonen er her, og den er her nå. Fremveksten av en suite av ny teknologi bringer med seg løftet om produktivitets- og effektivitetsgevinster som vil gi deg ny innsikt, økt konkurransefortrinn og muligheten til å styrke den norske industrien.

Les mer
logo


6 områder du må ha kontroll på for å øke effektiviteten i produksjon

Den teknologiske utviklingen er i ferd med å endre produksjonsbransjen for godt. Vi har identifisert seks kritiske områder alle produksjonsbedrifter bør rette blikket mot for å realisere en radikal effektiviseringsmulighet gjennom ny teknologi..

Les mer