Til toppen


 

Digital kvalitetssikring

 

Ved å digitalisere manuelle kvalitetssikringsoperasjoner utløses et potensiale for økt produktkvalitet gjennom bedre analyse og innsikt, og ikke minst spissede tiltak.

Løsningen gir deg mulighet for å kombinere både automatiske og manuelle kvalitetsmålinger. Operatørene får en kontinuerlig visuell oversikt over status på kvaliteten for produktene, og blir varslet når produksjonen er utenfor spesifikasjonene og når aksjoner kreves.

Løsningen for kvalitetssikring kan integreres mot dine produksjonsordrer slik at du har fullt overblikk over hvordan avvikene fordeler seg på de ulike produksjonsordrene og artiklene som produseres. Dette gir deg ny verdifull innsikt som kan benyttes i både forbedringsarbeid og budsjetter for planlegging av produksjonen.

Løsningen er modulær og ved å kombinere både effektivitets- og kvalitetsdata vil du få en kraftfull løsning og oppdage nye forbedringsområder.

 

Prat med oss - vi kan hjelpe deg!
 

Tom-Roger Stensberg
Tom-Roger Stensberg
Head of Digitalization - Business Development
Lær mer om digital kvalitetssikring
 

logo


Øk produktkvaliteten med digital kvalitetssikring

Kvalitetssikring er en essensiell bestanddel i driften av enhver produksjonsbedrift – med god grunn. Å produsere produkter med dårlig kvalitet som ikke kan selges, er tross alt ekstremt dyrt. Men en rekke produksjonsbedrifter kan forbedre kvalitetssikringsarbeidet sitt ved å utnytte dataene fra produksjonen bedre.

Les mer