Til toppen


 

Cyber security

 

  • Er det utarbeidet regler for hvordan sikkerheten i produksjonsnettverkene skal ivaretas?
  • Er nettverksdesign i produksjonen basert på det som ble installert for mange år siden?
  • Vet du hva som foregår av nettverkstrafikk i produksjonsnettverket ditt?


Industrielle nettverk fremstår i dag som selve nervesystemet i en moderne produksjon. Et stabilt og sikkert industrielt nettverk er en forutsetning for at man skal lykkes med digitalisering med mål om en effektiv og lønnsom produksjon. Sikkerheten i produksjonsdelen av en bedrift kaller vi ofte OT-sikkerhet i motsetning til IT-sikkerhet som omhandler de administrative systemene. Dersom OT- sikkerheten ikke ivaretas vil dette være en stor risiko med tanke på utilsiktet nedetid i produksjon. 

Et godt sikret nett må også overvåkes. I et produksjonsnett som er i full drift må man vite hva som foregår. Vår løsning fra Claroty gir en dyp innsikt i all unormal trafikk som opptrer i et kjørende produksjonsnettverk. Løsningen er tilpasset mange av de største leverandørene av kontrollsystemer (blant annet Rockwell, ABB, Siemens, Honeywell og Emerson) og kan derfor tolke i detalj kommunikasjonen som går i nettverket og i klartekst gi beskjed om hva som foregår. En rapport gir deg i tillegg oversikt over helsetilstand i ditt produksjonsnettverk med tanke på OT-sikkerhet.

Våre løsninger innen OT-sikkerhet omfatter rådgivende tjenester, nettverksanalyse, industrielle brannmurer, software for kontinuerlig overvåking av produksjonsnettverket samt sikker fjerntilkobling.