Shop Shop
Webshop
Icon
Hmaburger

Visualisering og rapportering

Sentralt i fremtidens teknologiske samfunn er behovet for å visualisere data fra produksjon på ulike nivåer. Noen ganger i sanntid for en operatør som styrer en produksjon, andre ganger i form av sammenstilte data for beslutning i et styrerom. En god og helhetlig infrastruktur for visualisering og rapportering er avgjørende. På de produksjonsnære nivåene stilles det krav til høy oppetid og tilgjengelighet, mens det for rapportering er viktig med hurtig behandling og fremvisning av store datamengder.

Triple-S leverer løsninger fra Rockwell Software for visualisering og rapportering av produksjonsdata. Løsningene spenner fra operatørterminaler og klient-/serverbasert HMI (Human Machine Interface) til Historian og åpne rapport systemer. 
 
Person

Amer Mesihovic

Teknisk sjef
Mail amer.mesihovic@triple-s.no
Phone +47 911 45 390
W:
H: