Shop Shop
Webshop
Icon
Hmaburger

Sikkerhet

I en automatisert verden hvor vi i økende grad omgir oss med maskiner settes det store krav til sikkerhet. Sikkerhet i industriell sammenheng skal ivaretas samtidig som produksjonen kjører optimalt. Dette har ofte vært en utfordring, men løses i dag med integrerte systemer hvor sikkerheten er en del av kontrollsystemet.

Maskindirektivet som ble etablert i 1995 er et EU-direktiv som setter kravene og grunnlaget for å få utstyr CE-merket. Det finnes en rekke veiledninger/standarder for ulike løsninger. EN61508 er retningsgivende for design, installasjon, drift og vedlikehold av anlegg og installasjoner. Denne har flere underliggende standarder som omfatter mange segmenter. Maskinsikkerhet som dekkes av EN62061 og ISO 13849, og prosessikkerhet av IEC61511 er to av dem.

For å kunne si noe om hvilken standard og sikkehetsnivå som skal benyttes, må det foreligge en risikoanalyse i forkant. Denne danner grunnlag for design av en sikkerhetsløsning.
 
Maskinsikkerhet
Vi tilbyr et komplett spekter av produkter og løsninger fra sensorer i mange varianter, sikkerhetsrele og sikkerhets PLSer til utgangsenheter som sikkerhetskontaktorer eller direkte integrert sikker stopp i frekvensomformere og servo kontrollere. Design utføres i eget designverktøy Safety Automation Builder, som er integrert med 3.partsverktøyet Sistema for dokumentasjon av løsning. Vi tilbyr løsninger opp til SIL3, PLe i Fail Safe konfigurasjon.

Prosessikkerhet
Innen prosessikkerhet er oppetid i systemet ofte en viktig faktor. Redundante løsninger er derfor mye benyttet. Vi tilbyr her løsninger basert på våre standardløsninger for prosess opp til SIL2 Fault Tolerant, og opp til SIL 3 Fault tolerant med basis i Aadvance Prosess sikkerhet fra Rockwell Automation.

 
W:
H: