Shop Shop
Webshop
Icon
Hmaburger

Roboter

En trussel eller nødvendighet for omstilling av norsk industri?
Økt satsning på roboter er en mulighet for økt konkurransekraft for norsk industri i fremtiden. Roboter har frem til nå ofte vært forbundet med svært høye kostnader og stor kompleksitet som igjen har ført til at få små mellomstore norske bedrifter har sett seg råd til å investere i disse. Situasjonen fremover ser derimot annerledes ut hvor både pris og kompleksitet gjør at alt fra små-mellomstore bedrifter nå også vil vurdere å investere fremover. I starten ble ofte roboter «satt» i bur for å sikre personer mot skader. Trenden nå er at roboter fremover skal kunne jobbe sammen med mennesker eller såkalte Cobots. Det betyr at robotene automatisk kan tilpasse seg og sine oppgaver i forhold til nærhet av personer.

Rockwell Automation integrerer via Ethernet IP mot de fleste større robotprodusenter som Fanuc, Kuka, Yaskawa, Codian, Camau, Denzo. Det betyr at man enkelt og sømløst kan sette opp og integrere robot inn mot eksisterende kontrollsystem som vil øke både produktivitet og OEE fra dag en.

 

Person

Stig Mortvedt

Forretningsutvikler - industri
Mail stig.mortvedt@triple-s.no
Phone +47 971 66 899
W:
H: