Shop Shop
Webshop
Icon
Hmaburger

Prosesskontrollsystemer

Typisk løses automasjonsoppgavene ved å bruke ulike dedikerte systemer som er teknologisk begrenset. Det er ikke uvanlig at man på en installasjon benytter et eget system til prosesskontroll, et eget for diskret kontroll og et tredje for styring av kraft og energi. Integrasjon mellom disse systemene er ofte ressurskrevende, for ikke å snakke om levetidskostnadene forbundet med å drifte og vedlikeholde ulike systemer og teknologier.

Løsningen er en moderne tilnærming hvor DCS-teknologien ikke er begrenset, men heller tvert om kan utføre alle typer oppgaver innenfor disiplinene automasjon og industriell IT.

PlantPAx fra Rockwell Automation er et eksempel på et moderne DCS-system. PlantPAx benytter ny og åpen teknologi, er skalerbar og understøttes av flere norske maskinbyggere og systemintegratorer. Flere og flere sluttkunder benytter eller vurderer nå å benytte PlantPAx som sin DCS løsning.

Uansett hvilket system du har eller planlegger å benytte, ikke undervurder den fordelen et moderne DCS kan gi deg.
 
Person

Knut-Erik Tovslid

Salgssjef
Mail knut.erik.tovslid@triple-s.no
Phone +47 982 81 533
W:
H: