Shop Shop
Webshop
Icon
Hmaburger

Produktivitet

Produktivitet er kritisk for enhver virksomhet og er nøkkelen til vekst og gode resultater. Produktivitet er en driver i alle deler av en organisasjon, men synet på hva produktivitet er og hva som skal til av investering er gjerne basert på hvor i organisasjonen man befinner seg. På ledelsesnivå er det fokus på å redusere kost, øke kontantstrømmen og redusere tid til marked – og da ofte basert på eksisterende og aldrende kontrollsystemer. På samme tid vil man i produksjon optimalisere bruken av produksjonsutstyret, mens teknisk avdeling må holde utstyret operativt med lite nedetid og høy ytelsesgrad. Disse målsetningene er vel og bra, men de er ofte vanskelige å gjennomføre i praksis med gammel og utdatert teknologi.

Triple-S tilbyr løsninger og kompetanse som gir tilgang til produksjonsdata fra alle deler av verdikjeden til alle nivåer i virksomheten. Da får man et kraftig verktøy for å øke produktivitet og skape resultater på bunnlinjen.

Ved hjelp av Rockwell Software sine standardløsninger samles data effektivt inn fra alle typer produksjonssystemer. En rekke standardiserte rapporter gir både oversikt og detaljer kort tid etter at løsningen er satt i drift. OEE (Overall Equipment Effectiveness) -måling og tilhørende stoppårsaksanalyse er sentralt i løsningen.
Person

Amer Mesihovic

Teknisk sjef
Mail amer.mesihovic@triple-s.no
Phone +47 911 45 390
W:
H: